• சீனப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம்• 外国人在中国
நிகழ்ச்சி நிரல்
ஒலிபரப்பு நேரம்
China Radio International
செய்திகள்
வெளிநாட்டுச் செய்திகள்
செய்தித் தொகுப்பு

இன்பப் பயணம்

பண்பாடும் கதையும்

சமூக வாழ்வு

அறிவியல் உலகம்

சீன தேசிய இன குடும்பம்

நல வாழ்வுப் பாதுகாப்பு

விளையாட்டுச் செய்திகள்
(GMT+08:00) 2007-04-05 19:10:32    
செங்குத்தான பாறை நகரம்

cri

இனி, சுவாங் சிங்கில் சுற்றுலா பயணம் பற்றிய தகவல்:

சீனாவில் முக்கியமான சுற்றுலா நகரமான சுவாங் சிங்கிற்கு, மிக நவீனச் சுற்றுலா சேவை வசதிகள் உண்டு. தொடர்வண்டி, விமானம் ஆகியவற்றின் மூலம், சுவாங் சிங்கிற்கு வசதியாக செல்லலாம். சுவாங் சிங்கில் பல்வேறு நிலை ஹோட்டல்கள் உள்ளன. பல்வேறு நிலை சுற்றுலா பயணிகளின் நுகர்வு தேவையை நிறைவு செய்யலாம்.