• சீனப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம்• 外国人在中国
நிகழ்ச்சி நிரல்
ஒலிபரப்பு நேரம்
China Radio International
செய்திகள்
வெளிநாட்டுச் செய்திகள்
செய்தித் தொகுப்பு

இன்பப் பயணம்

பண்பாடும் கதையும்

சமூக வாழ்வு

அறிவியல் உலகம்

சீன தேசிய இன குடும்பம்

நல வாழ்வுப் பாதுகாப்பு

விளையாட்டுச் செய்திகள்
(GMT+08:00) 2007-05-17 19:34:14    
தேய் இனத்தின் நீர் தெளிப்பு விழா

cri

தேய் இனத்தின் நீர் தெளிப்பு விழா பற்றி, ஒரு செவிவழிக் கதை உள்ளது. பண்டைக்காலத்தில், ஒரு அரக்கன், சிசுவாங்பேன்னாவைக் கைப்பற்றினார். ஏழு அழகான மங்கையர்களைக் கொள்ளையடித்து, தனக்கு மனைவிகளாக்கினார். அறிவு கூர்மையான, துணிவான இந்த ஏழு மங்கையர்கள், தந்திரத்தைப் பயன்படுத்தி, அரக்கனின் தலையை வெட்டிக் கொன்றனர். ஆனால், அரக்கனின் தலை எங்கே இருந்ததோ, அங்கே தீ பற்றி எரிந்ததாம். இதனால், அனைவரும் நீரைத் தெளித்து, தீயணைத்தனர். பிறகு, தேய் இனப் புத்தாண்டு வரும் போது எல்லாம், மக்கள் ஒருவருக்கு ஒருவர் நீர் தெளித்து, துன்பம் களைந்து, இன்பம் பயக்க வேண்டுவார்கள்.