• சீனப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம்• 外国人在中国
நிகழ்ச்சி நிரல்
ஒலிபரப்பு நேரம்
China Radio International
செய்திகள்
வெளிநாட்டுச் செய்திகள்
செய்தித் தொகுப்பு

இன்பப் பயணம்

பண்பாடும் கதையும்

சமூக வாழ்வு

அறிவியல் உலகம்

சீன தேசிய இன குடும்பம்

நல வாழ்வுப் பாதுகாப்பு

விளையாட்டுச் செய்திகள்
(GMT+08:00) 2007-07-23 15:01:25    
இரண்டாவது முதலீட்டு வர்த்தகப் பொருட்காட்சி

cri

விமான நிலையத்திலுள்ள வரவேற்பு

இரண்டாவது முதலீட்டு வர்த்தகப் பொருட்காட்சி

இரண்டாவது முதலீட்டு வர்த்தகப் பொருட்காட்சியின் பணிச்சாதனை மற்றும் மூன்றாவது வர்த்தகப் பொருட்காட்சி பற்றிய செய்தியாளர் கூட்டம்