• சீனப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம்• 外国人在中国
நிகழ்ச்சி நிரல்
ஒலிபரப்பு நேரம்
China Radio International
செய்திகள்
வெளிநாட்டுச் செய்திகள்
செய்தித் தொகுப்பு

இன்பப் பயணம்

பண்பாடும் கதையும்

சமூக வாழ்வு

அறிவியல் உலகம்

சீன தேசிய இன குடும்பம்

நல வாழ்வுப் பாதுகாப்பு

விளையாட்டுச் செய்திகள்
(GMT+08:00) 2007-10-10 15:17:09    
தமிழ் மூலம் சீனம் பாடம் 100

cri

வாணி -- க்ளீடட்ஸ், வழக்கம் போல வகுப்பின் துவக்கத்தில் நேயர்களுடன் சேர்ந்து கடந்த வாரம் கற்றுக்கொண்டதை மீளாய்வு செய்கிறோம்.

க்ளீட்டஸ் -- சரி. கடந்த வகுப்பில் நாங்கள் 旅行,lv xing, அதாவது பயணம் பற்றி 3 வாக்கியங்களைக் கற்றுக்கொண்டோம்.

வாணி – ஆமாம். முதலாவது, 你们星期几去旅行? 你们,நீங்கள், 星期几,எந்த நாள், 旅行, பயணம் செய், 你们星期几去旅行?ni men xingqi ji qu lv xing ?

க்ளீட்டஸ் --你们星期几去旅行?ni men xingqi ji qu lv xing ?
நீங்கள் எந்த நாள் பயணம் செய்வீர்கள்?

வாணி – அடுத்து, 星期四。xing qi si.

க்ளீட்டஸ் --星期四。xing qi si. வியாழக்கிழமை.

வாணி – 去多长时间?qu duo chang shi jian?

க்ளீட்டஸ் --去多长时间?qu duo chang shi jian? எத்தனை நாட்கள்?
கடந்த வாரம் எந்த ஒலிகளைக் கற்றுக்கொண்டோம்?

க்ளீட்டஸ் – கடந்த வாரம் நாங்கள் P என்ற முதல் ஒலியைக் கற்றுக்கொண்டுள்ளோம். மேலும் இதனுடன் ஒரு புதிய சொல் hai pa, பயங்கரம் என்பதைப் படித்தோம். நான் வாசிப்பது சரியா?

வாணி – பரவாயில்லை. என்னுடன் b,p ஆகிய 2 ஒலிகளை வாசிக்கவும். b

க்ளீட்டஸ் – b

வாணி – ba, baba, 爸爸。

க்ளீட்டஸ் –ba, baba, 爸爸。

வாணி – p

க்ளீட்டஸ் – p

 வாணி -- hai pa

க்ளீட்டஸ் -- hai pa

வாணி – இப்போது புதிய வகுப்பைத் துவக்கலாம். பயணம் பற்றிய உரையாடலைத் தொடர்ந்து கற்றுக்கொள்வோம்.
முதலில், ni men qu duo chang shi jian . 你们去多长时间? 时间 நேரம். 去,போவது, ni men qu duo chang shi jian . 你们去多长时间?

க்ளீட்டஸ் -- ni men qu duo chang shi jian . 你们去多长时间?
நீங்கள் எத்தனை நாட்கள் வெளியில் தங்குகிறீர்கள்

வாணி – மீண்டும் ஒரு முறை ni men qu duo chang shi jian . 你们去多长时间?

க்ளீட்டஸ் -- ni men qu duo chang shi jian . 你们去多长时间?
நீங்கள் எத்தனை நாட்கள் வெளியில் தங்குகிறீர்கள்?

வாணி – 半个月左右。Ban ge yue zuo you. Ban அரை, ge விகுதி, yue , மாதம். Zuo you சுமார். 半个月左右。Ban ge yue zuo you.

க்ளீட்டஸ் --半个月左右。Ban ge yue zuo you.
சுமார் அரை மாதம்.

வாணி – மீண்டும் ஒரு முறை. 半个月左右。Ban ge yue zuo you.

க்ளீட்டஸ் --半个月左右。Ban ge yue zuo you.
சுமார் அரை மாதம்.

1 2