• சீனப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம்• 外国人在中国
நிகழ்ச்சி நிரல்
ஒலிபரப்பு நேரம்
China Radio International
செய்திகள்
வெளிநாட்டுச் செய்திகள்
செய்தித் தொகுப்பு

இன்பப் பயணம்

பண்பாடும் கதையும்

சமூக வாழ்வு

அறிவியல் உலகம்

சீன தேசிய இன குடும்பம்

நல வாழ்வுப் பாதுகாப்பு

விளையாட்டுச் செய்திகள்
(GMT+08:00) 2007-12-05 10:43:29    
தமிழ் மூலம் சீனம் பாடம் 108

cri

வாணி -- க்ளீடட்ஸ், வழக்கம் போல நிகழ்ச்சியின் துவக்கத்தில் நேயர்களுடன் சேர்ந்து கடந்த வாரம் கற்றுக்கொண்டதை மீளாய்வு செய்வோம்.

க்ளீட்டஸ் -- சரி. கடந்த வகுப்பில் வானிலையை வர்ணிக்கும் வாக்கியங்களைக் கற்றுக்கொண்டோம்.

வாணி – ஆமாம். என்னை பின்பற்றி, மீளாய்வு செய்யுங்கள்.
முதலில் சில புதிய சொற்கள். 最高, zui gao. இங்கே, zui என்றால் மிகவும் என்று பொருள். Gao என்பது உயர்வு. 最高, zui gao.

க்ளீட்டஸ் --最高, zui gao. மிகவும் உயர்வான

வாணி – அடுத்து, 最低, zui di. இங்கே 低 di என்பது தாழ்வு最低, zui di.

க்ளீட்டஸ் --最低, zui di. மிகவும் தாழ்ந்த

வாணி -- 气温. qi wen, வெப்பநிலை.

க்ளீட்டஸ் --气温. qi wen, வெப்பநிலை.

வாணி -- 今天最高气温22度。Jin tian zui gao qi wen 22 du.

க்ளீட்டஸ் --今天最高气温22度。Jin tian zui gao qi wen 22 du. இன்று மிக உயர் வெப்ப நிலை 22 திகிரி செல்சியஸ்.

வாணி -- 今天最低气温10度。Jin tian zui di qi wen 10 du

க்ளீட்டஸ் --今天最低气温10度。Jin tian zui di qi wen 10 du. இன்று மிக தாழ்ந்த வெப்ப நிலை 10 திகிரி செல்சியஸ்.

வாணி – கடந்த வாரம், உச்சரிப்பு பகுதியில் x என்ற முதல் ஒலியைக் கற்றுக்கொண்டோம்.

க்ளீட்டஸ் – ஆமாம், இவற்றுடன் மேலும் 2 முதல் ஒலிகளை மீளாய்வு செய்தோம்.

வாணி – என்னைப் பின்பற்றி இவற்றை வாசியுங்கள்.
J, q, x

க்ளீட்டஸ் –J, q, x

வாணி -- J, q, x இந்த 3 ஒலிகளின் வேறுப்பாட்டைக் கண்டுபிடிக்க முயற்சி செய்யுங்கள்.

க்ளீட்டஸ் –J, q, x

வாணி – நல்லது. அடுத்து, 喜欢, xi 3வது தொனி, h-u-an, முதலாவது தொனி, 喜欢,xi huan

க்ளீட்டஸ் -- xi 3வது தொனி, h-u-an, முதலாவது தொனி, 喜欢,xi huan, என்பது விருப்பம்.

வாணி – அடுத்து xi huan, என்ற சொல்லுடன் ஒரு வாக்கியம். 我喜欢中国,wo xi huan zhong guo.

க்ளீட்டஸ் --我喜欢中国,wo xi huan zhong guo. நான் சீனாவை விரும்புகின்றேன்.

வாணி --我喜欢印度,wo xi huan yin du. நான் இந்தியாவை விரும்புகின்றேன்.

க்ளீட்டஸ் ---我喜欢印度,wo xi huan yin du. நான் இந்தியாவை விரும்புகின்றேன்.

வாணி – சரி. இப்போது, புதிய வகுப்பைத் துவக்கலாம். முதலில் 下雨了,xia yu le. மழை பெய்கிறது. நீங்கள் வெளியில் உள்ள போது, திடீரென மழை பெய்தால், இந்த வாக்கியத்தைப் பயன்படுத்தலாம். 下雨了,xia yu le.

க்ளீட்டஸ் --下雨了,xia yu le. மழை பெய்கிறது.

வாணி –下雨了,xia yu le.

க்ளீட்டஸ் --下雨了,xia yu le. மழை பெய்கிறது.

வாணி – அதே போல், குளிர் காலத்தில் வெளியே பனி பெய்வதைப் பார்த்தால், நீங்கள் 下雪了。xia xue le. என்று கூறலாம்.

க்லீட்டஸ் --下雪了。xia xue le. பனி பெய்கிறது. வாணி, இந்த வாக்கியத்தில் 了 le, என்ன பொருள்?

வாணி – சீன மொழியில்了 le, என்பதற்குக் குறிப்பிட்டப் பொருள் இல்லை. வாக்கியத்தின் இறுதியில் mood வெளிப்படுத்துவதானே. சரி, என்னைப் பின்பற்றி மீண்டும் வாசியுங்கள். 下雪了。xia xue le.

க்ளீட்டஸ் -- 下雪了。xia xue le. பனி பெய்கிறது.

வாணி –下雪了。xia xue le.

க்ளீட்டஸ் -- 下雪了。xia xue le. பனி பெய்கிறது.

வாணி – அடுத்து, 起风了。Qi feng le. காற்று வீசுகிறது.

க்ளீட்டஸ் --起风了。Qi feng le. காற்று வீசுகிறது.

வாணி – மீண்டும் ஒரு முறை. 起风了。Qi feng le. காற்று வீசுகிறது.

க்ளீட்டஸ் --起风了。Qi feng le. காற்று வீசுகிறது.

வாணி – 阴天了。Yin tian le. வானிலை மேகமூட்டமாய் இருக்கிறது.

க்ளீட்டஸ் -- 阴天了。Yin tian le. வானிலை மேகமூட்டமாய் இருக்கிறது.

வாணி – இனி. உச்சரிப்பு நேரம். இன்று Z, c ஆகிய 2 ஒலிகளைக் கற்றுக்கொள்கின்றோம். முதலில், z, க்ளீட்டஸ், நீங்கள் வாசியுங்கள்.

க்ளீட்டஸ் – Z

வாணி – நல்லது. கடந்த வாரம் 最 zui என்ற சொல்லைக் கற்றுக்கொண்டோம். இது மிகையானதைக் குறிக்கிறது.

க்ளீட்டஸ் – 最高,zui gao, மிக உயர்வு. 最低,Zui di, மிக தாழ்வு.

வாணி --最高,zui gao, z-ui 4வது தொனி, g-ao, முதலாவது தொனி. 最高,zui gao

க்ளீட்டஸ் --最高,zui gao, z-ui 4வது தொனி, g-ao, முதலாவது தொனி. 最高,zui gao

வாணி – c என்ற ஒலி தமிழ் மொழியில் இல்லாதது. கவனமாகக் கேளுங்கள்.

க்ளீட்டஸ் – c

வாணி – c

க்ளீட்டஸ் – c

வாணி – ஒரு புதிய சொல், 菜单,cai dan。 நீங்கள் உணவு விடுதிக்குச் சென்றால், முதலில் பணியாளர் தங்களுக்கு ஒரு உணவு பட்டியலைக் கொடுப்பார். இதன் மூலம், நீங்கள் வேண்டியவற்றைத் தெரிவு செய்யலாம். என்னைப் பின்பற்றி வாசியுங்கள். 菜单,cai dan。 c-ai 4வது தொனி, d-an, முதலாவது தொனி. 菜单,cai dan。

க்ளீட்டஸ் --菜单,cai dan。 c-ai 4வது தொனி, d-an, முதலாவது தொனி. 菜单,cai dan。

வாணி --菜单,cai dan。

க்ளீட்டஸ் --菜单,cai dan。