• சீனப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம்• 外国人在中国
நிகழ்ச்சி நிரல்
ஒலிபரப்பு நேரம்
China Radio International
செய்திகள்
வெளிநாட்டுச் செய்திகள்
செய்தித் தொகுப்பு

இன்பப் பயணம்

பண்பாடும் கதையும்

சமூக வாழ்வு

அறிவியல் உலகம்

சீன தேசிய இன குடும்பம்

நல வாழ்வுப் பாதுகாப்பு

விளையாட்டுச் செய்திகள்
(GMT+08:00) 2008-04-03 09:49:59    
சிறிய சீனா என்னும் காட்சி மண்டலம்

cri
சிறிய சீனா என்னும் நாட்டுப்புற பழக்கவழக்க கிராமம், சீனாவில், பல்வேறு தேசிய இனங்களின் நாட்டுப்புற கலைகள் நடையுடைய பாவனைகள், மக்கள் குடியிருப்பு கட்டிடங்கள் ஆகியவற்றை ஒரே பூங்காவில் இணைத்து சேர்க்கும் பெரிய ரக பண்பாட்டு சுற்றுலா காட்சி மண்டலமாகும். இதில், 22 சிறுபான்மை தேசிய

இனங்களைச் சேர்ந்த 25 கிராமங்கள் உள்ளன. நடையுடைய பாவனை நிகழ்ச்சி, நாட்டுப்புற கைவினை கலைப்பொருட்காட்சி, நாட்டுப்புற விழா கொண்டாட்ட நடவடிக்கைகள் ஆகியவற்றின் மூலம், சீன தேசிய இன கோயில் திருவிழா, நீர் தெளிப்பு விழா, தீப விழா, உள்மங்கோலிய பாவனை வாரம் உள்ளிட்ட பல்வேறு வடிவங்களில், வெவ்வேறான கோணத்திலிருந்து சீனாவின் பல்வேறு தேசிய இனங்களின் பண்பாடு காட்சிக்கு வைக்கப்படுகிறது. WANG DAN SHENG அறிமுகப்படுத்தி கூறியதாவது:

கடந்த யுவான் சியேள திருவிழாவில், சீனாவின் விளக்கு புதிர் விழா நடைபெற்றது. பயணிகள், எமது காட்சி மண்டலத்தில் விளக்கு புதிர்களை ஊகித்து விடை கண்டு, இரவில் விளக்கு வண்டிகளைப் பார்வையிட்டனர். இந்நடவடிக்கை, மிகவும் வரவேற்கப்பட்டது. யுவான் சியேள திருவிழா நாளிரவு மட்டும், பயணிகளின் எண்ணிக்கை, 12 ஆயிரத்தைத் தாண்டியுள்ளது என்றார் அவர்.
மேன்மேலும் அதிகமான பயணிகள் சீனத் தேசிய இனப் பாரம்பரிய பண்பாட்டில் கவனம் செலுத்துவதை ஈர்க்கும் வகையில், நாட்டுப்புற பழக்கவழக்க கிராமத்தில் ஒவ்வொரு இரவிலும் டிராகன் மற்றும் பீஃனிக்ஸ் நடனம் என்ற பெரிய ரக நிகழ்ச்சி குறிப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. பயணி Peng li, இந்தக் காட்சி மண்டலத்தை சுற்றி,

முழு நாளும் பார்வையிட்ட பின், பெண் நண்பருடன் இணைந்து, இந்தக் கலை நிகழ்ச்சியைக் கண்டு களிப்பார். அவர் கூறியதாவது:
இன்று சிறப்பாக வந்து விளையாட்டினார். இங்கு பல நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்று, யுவான் சியேள சாப்பிடலாம், கலை நிகழ்ச்சியை பார்வையிட்டு ரசிக்கலாம் என்று என் தோழி கூறியதைக் கேட்டறிந்து வந்தோம் என்றார் அவர்.
இந்தக் கலை நிகழ்ச்சியில், சுமார் 10 கோடி யுவான் முதலீடு செய்யப்பட்டது. நூற்றுக்கணக்கான கலைஞர்களின் கருத்துக்களை ஒன்றிணைத்து

பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. நடனம், கலைக்கூத்துக்கலை, மாயவித்தை முதலிய நிகழ்ச்சிகள் இடம்பெறுகின்றன. உய்கூர், பெய், சுவாங், திபெத் உள்ளிட்ட சிறுபான்மை தேசிய இனங்களைச் சேர்ந்த சுமார் 500 கலைஞர்கள், 55 நிமிட நேரத்தில், பயணிகளுக்கு தேசிய இன பண்பாட்டை எடுத்துக்காட்டுகின்றனர்.
இனி, சுற்றுலா தகவல்கள்
இந்த நாட்டுப்புற பழக்கவழக்க கிராமத்தின் நுழைவுச்சீட்டு, 120 யுவானாகும். முழு காட்சி மண்டலத்தையும் பார்வையிடுவதற்கு, ஒரு முழு நாள் தேவை. அதன் சுற்றுப்புறத்திலுள்ள உலக சன்னல், மகிழ்ச்சி பள்ளத்தாக்கு ஆகிய காட்சி இடங்கள் குறிப்பிடத்தக்கவை.