• சீனப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம்• 外国人在中国
நிகழ்ச்சி நிரல்
ஒலிபரப்பு நேரம்
China Radio International
செய்திகள்
வெளிநாட்டுச் செய்திகள்
செய்தித் தொகுப்பு

இன்பப் பயணம்

பண்பாடும் கதையும்

சமூக வாழ்வு

அறிவியல் உலகம்

சீன தேசிய இன குடும்பம்

நல வாழ்வுப் பாதுகாப்பு

விளையாட்டுச் செய்திகள்
(GMT+08:00) 2008-05-08 18:20:54    
திபெத்: உண்மை

cri
திபெத்-உண்மை என்ற இந்தத் தொகுதியை வழங்கியவர், "புதிரான சீனா" என்ற தொடரை உருவாக்கியவராவார்.

சீனாவின் பண்பாட்டு மரபுகளை வெளிப்படுத்தும், விருதுகள் பெற்ற சில செய்தி விளக்கப்பட்டங்களின் தொகுப்பே "புதிரான சீனா".

தெபெத்திலான அண்மைக்கால நிகழ்வுகளைக் கருத்தில் கொள்கையில், திபெத்தின் அரசியல் வரலாறு பற்றிய தெளிவு அவசியம் என்பது அவரது நம்பிக்கை.