• சீனப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம்• 外国人在中国
நிகழ்ச்சி நிரல்
ஒலிபரப்பு நேரம்
China Radio International
செய்திகள்
வெளிநாட்டுச் செய்திகள்
செய்தித் தொகுப்பு

இன்பப் பயணம்

பண்பாடும் கதையும்

சமூக வாழ்வு

அறிவியல் உலகம்

சீன தேசிய இன குடும்பம்

நல வாழ்வுப் பாதுகாப்பு

விளையாட்டுச் செய்திகள்
(GMT+08:00) 2008-08-17 20:22:01    
தங்கப் பதக்க வரிசை

cri
ஆகஸ்ட் 17ம் நாள் இரவு 8 மணி வரை பெய்ஜிங்கில் நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்ற 29வது கோடைகால ஒலிம்பிக் விளையாட்டுப் போட்டியின் தங்க வரிசையில் சீன அணி 32 தங்கப் பதக்கங்கள் 13 வெள்ளி பதக்கங்கள் மற்றும் 12 வெண்கல பதக்கங்களை பெற்று முதலிடம் வகித்துள்ளது. அமெரிக்க அணி 19 தங்கப் பதக்கங்கள் 20 வெள்ளி பதக்கங்கள் மற்றும் 24 வெண்கல பதக்கங்களை பெற்று இரண்டாவது இடம் வகித்துள்ளது. பிரிட்டன் அணி 11 தங்கப் பதக்கங்கள் 6 வெள்ளி பதக்கங்கள் மற்றும் 7 வெண்கல பதக்கங்களை பெற்று மூன்றாவது இடம் வகித்துள்ளது.