• சீனப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம்• 外国人在中国
நிகழ்ச்சி நிரல்
ஒலிபரப்பு நேரம்
China Radio International
செய்திகள்
வெளிநாட்டுச் செய்திகள்
செய்தித் தொகுப்பு

இன்பப் பயணம்

பண்பாடும் கதையும்

சமூக வாழ்வு

அறிவியல் உலகம்

சீன தேசிய இன குடும்பம்

நல வாழ்வுப் பாதுகாப்பு

விளையாட்டுச் செய்திகள்
(GMT+08:00) 2008-08-20 22:16:36    
தமிழ் மூலம் சீனம் பாடம் 143

cri
வாணி – வழக்கப் படி, இன்று முதலில் கடந்த வகுப்பில் கற்றுக்கொண்டதை மீளாய்வு செய்வோமா? என்னைப் பின்பற்றி வாசியுங்கள்.

电视里有中英文节目。Dian shi li you zhong ying wen jie mu. தொலை காட்சி நிகழ்ச்சிகளில் சீன மற்றும் ஆங்கில மொழிச் சேவைகள் உள்ளன.

க்ளீட்டஸ் –电视里有中英文节目。Dian shi li you zhong ying wen jie mu. தொலைக் காட்சி நிகழ்ச்சிகளில் சீன மற்றும் ஆங்கில மொழிச் சேவைகள் உள்ளன.

வாணி – அடுத்த வாக்கியம்,

桌上有饭店的服务通讯录。Zhuo shang you fan dian de fu wu tong xun lu. மேசையில் ஹோட்டல் சேவை பற்றிய தொலை பேசி எண் தகவல் உண்டு.

க்ளீட்டஸ் –桌上有饭店的服务通讯录。Zhuo shang you fan dian de fu wu tong xun lu. மேசையில் ஹோட்டல் சேவை பற்றிய தொலை பேசி எண் தகவல் உண்டு.

வாணி –这里是卫生间。zhe li shi wei sheng jian. இது குளியல் மற்றும் கழிவறை.

க்ளீட்டஸ் –这里是卫生间。zhe li shi wei sheng jian. இது குளியல் மற்றும் கழிவறை.

வாணி – 设有标签的部分属于缴费的物品。She you biao qian de bu fen shu yu jiao fei de wu pin. குறிப்பு ஓட்டப்பட்ட பொருட்களைப் பயன்படுத்தினால், கட்டணம் செலுத்த வேண்டும்.

க்ளீட்டஸ் –设有标签的部分属于缴费的物品。She you biao qian de bu fen shu yu jiao fei de wu pin. குறிப்பு ஓட்டப்பட்ட பொருட்களைப் பயன்படுத்தினால், கட்டணம் செலுத்த வேண்டும்.

இசை

வாணி – தமிழாக்கம் இல்லாத நிலையில், இந்த உரையாடலை மீண்டும் ஒரு முறை கேளுங்கள். எவ்வளவு புரிந்து கொள்ள முடிகிறது என்பதை சோதனை செய்யுங்களேன்.

电视里有中英文节目。Dian shi li you zhong ying wen jie mu.

க்ளீட்டஸ் –桌上有饭店的服务通讯录。Zhuo shang you fan dian de fu wu tong xun lu.

வாணி –这里是卫生间。zhe li shi wei sheng jian.

க்ளீட்டஸ் –设有标签的部分属于缴费的物品。She you biao qian de bu fen shu yu jiao fei de wu pin.

இசை

வாணி – இன்றைய புதிய வகுப்பைத் துவக்கலாம். பணியாளர் தொடர்ந்து அறையிலுள்ள வசதிகள் பற்றி திரு பாலுவிடம் அறிமுகப்படுத்துகின்றார். முதலாவது வாக்கியம்,

你可以根据你的需要使用。ni ke yi gen ju ni de xu yao shi yong.

க்ளீட்டஸ் – 你可以根据你的需要使用。ni ke yi gen ju ni de xu yao shi yong.

வாணி – 根据需要,gen ju xu yao என்றால் தேவைக்கேற்ற என்று பொருள்.

க்ளீட்டஸ் –根据需要,gen ju xu yao என்றால் தேவைக்கேற்ற என்று பொருள்.

வாணி – 你可以根据你的需要使用。ni ke yi gen ju ni de xu yao shi yong. உங்கள் தேவைக்கேற்ப பயன்படுத்தலாம்.

க்ளீட்டஸ் –你可以根据你的需要使用。ni ke yi gen ju ni de xu yao shi yong. உங்கள் தேவைக்கேற்ப பயன்படுத்தலாம்.

வாணி – 你可以根据你的需要使用。ni ke yi gen ju ni de xu yao shi yong.

க்ளீட்டஸ் – 你可以根据你的需要使用。ni ke yi gen ju ni de xu yao shi yong. உங்கள் தேவைக்கேற்ப பயன்படுத்தலாம்.

வாணி – 这些是你可以享受的。Zhe xie shi ni ke yi xiang shou de.

க்ளீட்டஸ் --这些是你可以享受的。Zhe xie shi ni ke yi xiang shou de.

வாணி – 享受xiang shou என்றால், அனுபவிப்பது என்று பொருள். 享受xiang shou.

க்ளீட்டஸ் –享受xiang shou என்றால், அனுபவிப்பது என்று பொருள்.

வாணி –这些是你可以享受的。Zhe xie shi ni ke yi xiang shou de. நீங்கள் தாராளமாக அனுபவிக்கலாம்.

க்ளீட்டஸ் –这些是你可以享受的。Zhe xie shi ni ke yi xiang shou de. நீங்கள் தாராளமாக அனுபவிக்கலாம்.

வாணி –这些是你可以享受的。Zhe xie shi ni ke yi xiang shou de.

க்ளீட்டஸ் –这些是你可以享受的。Zhe xie shi ni ke yi xiang shou de. நீங்கள் தாராளமாக அனுபவிக்கலாம்.

வாணி – 我明白了。wo ming bai le. எனக்கு புரிந்தது.

க்ளீட்டஸ் – 我明白了。wo ming bai le. எனக்கு புரிந்தது.

வாணி –我明白了。wo ming bai le.

க்ளீட்டஸ் –我明白了。wo ming bai le. எனக்கு புரிந்தது.

வாணி – 这些矿泉水也要付钱吗?zhe xie kuang quan shui ye yao fu qian ma?

க்ளீட்டஸ் – 这些矿泉水也要付钱吗?zhe xie kuang quan shui ye yao fu qian ma?

வாணி –矿泉水kuang quan shui என்றால், மினரல் வாட்டர் அதாவது குடிநீர் என்று பொருள். 付钱fu qian என்றால், கட்டணம் செலுத்துவது என்று பொருள்.

க்ளீட்டஸ் –矿泉水kuang quan shui என்றால், மினரல் வாட்டர் என்று பொருள். 付钱fu qian என்றால், கட்டணம் செலுத்துவது என்று பொருள்.

வாணி – 这些矿泉水也要付钱吗?zhe xie kuang quan shui ye yao fu qian ma? மினரல் வாட்டருக்குக் கட்டணம் செலுத்த வேண்டுமா?

க்ளீட்டஸ் – 这些矿泉水也要付钱吗?zhe xie kuang quan shui ye yao fu qian ma? மினரல் வாட்டருக்குக் கட்டணம் செலுத்த வேண்டுமா?

வாணி – 这些矿泉水也要付钱吗?zhe xie kuang quan shui ye yao fu qian ma?

க்ளீட்டஸ் –这些矿泉水也要付钱吗?zhe xie kuang quan shui ye yao fu qian ma? மினரல் வாட்டருக்குக் கட்டணம் செலுத்த வேண்டுமா?

வாணி – 不用,每天免费提供两瓶矿泉水。bu yong. Mei tian mian fei ti gong liang ping kuang quan shui.

க்ளீட்டஸ் –不用,每天免费提供两瓶矿泉水。bu yong. Mei tian mian fei ti gong liang ping kuang quan shui.

வாணி – 每天Mei tian என்றால் நாள்தோறும். 免费mian fei என்றால் இலவசமாக என்று பொருள்.

க்ளீட்டஸ் –每天Mei tian என்றால் நாள்தோறும். 免费mian fei என்றால் இலவசமாக என்று பொருள்.

வாணி – 不用,每天免费提供两瓶矿泉水。bu yong. Mei tian mian fei ti gong liang ping kuang quan shui. தேவையில்லை. நாள்தோறும் இலவசமாக இரண்டு புட்டிகள் குடிநீர் வழங்கப்படுகின்றன.

க்ளீட்டஸ் – 不用,每天免费提供两瓶矿泉水。bu yong. Mei tian mian fei ti gong liang ping kuang quan shui. தேவையில்லை. நாள்தோறும் இலவசமாக இரண்டு புட்டிகள் குடிநீர் வழங்கப்படும்.

வாணி –不用,每天免费提供两瓶矿泉水。bu yong. Mei tian mian fei ti gong liang ping kuang quan shui.

க்ளீட்டஸ் –不用,每天免费提供两瓶矿泉水。bu yong. Mei tian mian fei ti gong liang ping kuang quan shui. தேவையில்லை. நாள்தோறும் இலவசமாக இரண்டு புட்டிகள் குடிநீர் வழங்கப்படும்.

இசை

வாணி – இன்று கற்றுக்கொண்டதை மீண்டும் ஒரு முறை பயிற்சி செய்யுங்கள்.

你可以根据你的需要使用。ni ke yi gen ju ni de xu yao shi yong. உங்கள் தேவைக்கேற்ப பயன்படுத்தலாம்.

க்ளீட்டஸ் –这些是你可以享受的。Zhe xie shi ni ke yi xiang shou de. நீங்கள் தாராளமாக அனுபவிக்கலாம்.

வாணி – 我明白了。wo ming bai le. எனக்கு புரிந்தது.

க்ளீட்டஸ் –这些矿泉水也要付钱吗?zhe xie kuang quan shui ye yao fu qian ma? குடிநீருக்குக் கட்டணம் செலுத்த வேண்டுமா?

வாணி – 不用,每天免费提供两瓶矿泉水。bu yong. Mei tian mian fei ti gong liang ping kuang quan shui. தேவையில்லை. நாள்தோறும் இலவசமாக இரண்டு புட்டிகள் குடிநீர் வழங்கப்படும்.