• சீனப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம்• 外国人在中国
நிகழ்ச்சி நிரல்
ஒலிபரப்பு நேரம்
China Radio International
செய்திகள்
வெளிநாட்டுச் செய்திகள்
செய்தித் தொகுப்பு

இன்பப் பயணம்

பண்பாடும் கதையும்

சமூக வாழ்வு

அறிவியல் உலகம்

சீன தேசிய இன குடும்பம்

நல வாழ்வுப் பாதுகாப்பு

விளையாட்டுச் செய்திகள்
(GMT+08:00) 2008-09-03 10:57:12    
தாலியன் நகரில் ஊனமுற்றோர் ஒலிம்பிக் தீபத் தொடரோட்டம்

cri

2008ம் ஆண்டு பெய்சிங் ஊனமுற்றோர் ஒலிம்பிக் விளையாட்டுப் போட்டியின் தீபத் தொடரோட்டம் இன்று லியாவ் நிங் மாநிலத்தின் தாலியன் நகரில் நடைபெற்றது..
மொத்தம் 70 தீபம் ஏந்தும் நபர்கள் இதில் கலந்து கொண்டனர். இதன் முழு நீளம் 3.8கிலோமீட்டராகும்.

பெய்சிங் ஊனமுற்றோர் ஒலிம்பிக் விளையாட்டுப் போட்டியின் தீபத் தொடரோட்டம், பண்டைய சீனா, நவீன சீனா என்று அழைக்கப்படும் இரு நெறிகளில் நடைபெற்று வருகிறது. அவை, கடந்த திங்கள் 29ம் நாள் தொடக்கம் சீனாவின் 11 நகரங்களில் நடைபெறுன்றன. செப்டம்பர் 5ம் நாள், அவை பெய்சிங்கில் இணைந்து நடைபெறும் என்று தெரிய வருகிறது.