• சீனப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம்• 外国人在中国
நிகழ்ச்சி நிரல்
ஒலிபரப்பு நேரம்
China Radio International
செய்திகள்
வெளிநாட்டுச் செய்திகள்
செய்தித் தொகுப்பு

இன்பப் பயணம்

பண்பாடும் கதையும்

சமூக வாழ்வு

அறிவியல் உலகம்

சீன தேசிய இன குடும்பம்

நல வாழ்வுப் பாதுகாப்பு

விளையாட்டுச் செய்திகள்
(GMT+08:00) 2008-09-10 14:11:41    
திபெதில் நீர் பயன்பாடு

cri
2009ம் ஆண்டு முதல், திபெதில் நீர் பயன்படுத்தும் திட்டப்பணிகள், ஆறு, எரி மற்றும் தரைக்கடியிலிருந்து நீர் பெற வேண்டுமானால், ஒப்புதல் பெற்று கட்டணம் அளிக்க வேண்டும். அண்மையில் சீனத் திபெத் தன்னாட்சி பிரதேசம் வெளியிட்ட விதி, இதை விளக்கியது.