• சீனப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம்• 外国人在中国
நிகழ்ச்சி நிரல்
ஒலிபரப்பு நேரம்
China Radio International
செய்திகள்
வெளிநாட்டுச் செய்திகள்
செய்தித் தொகுப்பு

இன்பப் பயணம்

பண்பாடும் கதையும்

சமூக வாழ்வு

அறிவியல் உலகம்

சீன தேசிய இன குடும்பம்

நல வாழ்வுப் பாதுகாப்பு

விளையாட்டுச் செய்திகள்
(GMT+08:00) 2009-01-21 09:18:04    
தமிழ் மூலம் சீனம் பாடம் 149

cri
வாணி – வணக்கம் நேயர்களே, தமிழ் மூலம் சீனம் நிகழ்ச்சியில் மீண்டும் உங்களைச் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி.

க்ளீட்டஸ் – வணக்கம், நேயர்களே.

வாணி -- வழக்கம் போல புதிய வகுப்பு துவங்குவதற்கு முன் கடந்த வகுப்பில் கற்றுக் கொண்ட சொற்களையும் வாக்கியங்களையும் மீளாய்வு செய்வோம்.

க்ளீட்டஸ் – சரி. நேயர்களே, எங்களுடன் சேர்ந்து பயிற்சி செய்யுங்கள்.

வாணி – முதலாவது வாக்கியம், 这儿有那么多食品。zhe er you na me duo shi pin. இந்த வாக்கியத்தில்食品shi pin என்றால் உணவு வகைகள். 哦,这儿有那么多食品。O, zhe er you na me duo shi pin.

க்ளீட்டஸ் –哦,这儿有那么多食品。O, zhe er you na me duo shi pin. ஓ, இங்கே நிறைய உணவு வகைகள் உள்ளன.

வாணி – 看标签,好像都适合素食主义者。Kan biao qian, hao xiang dou shi he su shi zhu yi zhe. 标签biao qian, என்றால் குறிப்பு என்று பொருள். 适合shi he என்றால், ஏற்றது அல்லது பொருந்தியது என்று பொருள். 看标签,好像都适合素食主义者。Kan biao qian, hao xiang dou shi he su shi zhu yi zhe.

க்ளீட்டஸ் –看标签,好像都适合素食主义者。Kan biao qian, hao xiang dou shi he su shi zhu yi zhe. குறிப்பைப் பார்த்தால் சைவ உணவுக்குப் பொருந்திய வகைகள் கிடைக்கும்.

வாணி –对,你只要看标签,选用你需要的食品就行。dui ,ni zhi yao kan biao qian, xuan yong ni xu yao de shi pin jiu xing. 选用xuan yong என்றால், தேர்ந்தெடுத்தல் என்று பொருள். 对,你只要看标签,选用你需要的食品就行。dui ,ni zhi yao kan biao qian, xuan yong ni xu yao de shi pin jiu xing.

க்ளீட்டஸ் – 对,你只要看标签,选用你需要的食品就行。dui ,ni zhi yao kan biao qian, xuan yong ni xu yao de shi pin jiu xing. ஆமாம்,குறிப்பின் படி,தேவைப்படும் உணவுப் பொருட்களைத் தேர்வு செய்து உட்கொள்ளுங்கள்.

இசை

வாணி – சரி, இப்போது தமிழாக்கம் இல்லாத நிலையில் மீண்டும் ஒரு முறை பயிற்சி செய்யுங்கள்.

这儿有那么多食品。zhe er you na me duo shi pin.

க்ளீட்டஸ் –看标签,好像都适合素食主义者。Kan biao qian, hao xiang dou shi he su shi zhu yi zhe.

வாணி –对,你只要看标签,选用你需要的食品就行。dui ,ni zhi yao kan biao qian, xuan yong ni xu yao de shi pin jiu xing.

க்ளீட்டஸ் -- நேயர்களே, கடந்த வகுப்பில் கற்றுக்கொண்ட அனைத்தையும் நீங்கள் புரிந்து கொண்டீர்களா?

இசை

வாணி – சரி, இப்போது இன்றைய புதிய வகுப்பைத் துவக்கலாம். இன்றைய பாடத்தில் உணவு வகைகள் பற்றிய பல சொற்களைக் கற்றுக்கொள்ளலாம்.

க்ளீட்டஸ் – அப்படியா? நல்லது.

வாணி – நீங்கள் சீனாவுக்கு வந்து பயணம் மேற்கொண்டதால், சுவாயான சீன உணவு வகைகளை ருசிப்பார்த்திருப்பது உறுதி.

க்ளீட்டஸ் – ஆமாம். இங்கே நிறைய உணவு வகைகள் உள்ளன.

வாணி – சீனப்பாணி உணவு என்றால் சீன மொழியில் எப்படி சொல்ல வேண்டும் என்பது உங்களுக்குத் தெரியுமா?

க்ளீட்டஸ் – கண்டிப்பாக. சீனப் பாணி உணவு என்றால் சீன மொழியில் 中餐 zhong can.

வாணி – நல்லது. நேயர்களே, எங்களைப் பின்பற்றி வாசியுங்கள். 中餐 zhong can.

க்ளீட்டஸ் –中餐 zhong can. சீனப் பாணி உணவு

வாணி –中餐 zhong can.

க்ளீட்டஸ் – 中餐 zhong can. சீனப் பாணி உணவு

வாணி – தவிர, நகரங்களில் நீங்கள் இத்தாலி உணவு வகைகள், பிரான்ஸ் உணவு வகைகள் உள்ளிட்ட மேலை நாட்டு உணவுகளை ருசிப்பார்க்கலாம். மேலை நாட்டு உணவுகள் என்றால் சீன மொழியில் 西餐 xi can என்பதாகும்.

க்ளீட்டஸ் – மேலை நாட்டு உணவுகள் என்றால்西餐 xi can என்பதாகும்.

வாணி – மீண்டும் ஒரு முறை வாசியுங்கள். 西餐 xi can.

க்ளீட்டஸ் –西餐 xi can என்றால் மேலை நாட்டு உணவுகள். வாணி, பெய்ஜிங், ஷாங்காய் முதலிய பெரிய நகரங்களில் பல இந்திய உணவகங்கள் உள்ளன. இந்திய உணவுகள் என்றால் சீன மொழியில் எப்படி சொல்ல வேண்டும்?

வாணி – இந்திய உணவு உலகில் புகழ்பெற்ற உணவு வகைகளில் கண்டிப்பாக இடம்பெறுகின்றது. ஆகையால், சீனாவில் நல்ல இந்திய உணவு வகைகள் கிடைக்கலாம். எடுத்துக்காட்டாக, பெய்ஜிங்கில், இந்தியன் கிச்சன், சுவையான மசாலா, தாஜ் முதலிய உணவகங்கள் உள்ளன. அவை எல்லாம், இந்திய நாட்டவரால் தான் இயக்கப்படுகின்றன. சொந்த ஊரின் உணவு வகைகளை ருசிப்பார்க்க வேண்டுமானால், அங்கே போகலாம். இந்திய உணவு என்றால் 印度餐 yin du can என்பதாகும்.

க்ளீட்டஸ் – ஓ, இது ஒரு பயனுள்ள சொல். 印度餐 yin du can, இந்திய உணவு.

வாணி –印度餐 yin du can, இந்திய உணவு.

க்ளீட்டஸ் –印度餐 yin du can, இந்திய உணவு.

வாணி – அடுத்து பயனுள்ள ஒரு வாக்கியம். உணவு பற்றி கோரிக்கை விடுக்கும் போது, நீங்கள் 我想吃中餐,wo xiang chi zhong can என்று சொல்லலாம்.

க்ளீட்டஸ் –我想吃中餐,wo xiang chi zhong can。

வாணி – 我想吃中餐,wo xiang chi zhong can。想xiang என்றால் விரும்புதல் என்று பொருள். நான் சீனப் பாணி உணவு வகைகளைச் சாப்பிட விரும்புகின்றேன். 我想吃中餐,wo xiang chi zhong can。

க்ளீட்டஸ் – 我想吃中餐,wo xiang chi zhong can。நான் சீனப் பாணி உணவு வகைகளைச் சாப்பிட விரும்புகின்றேன்.

வாணி –我想吃中餐,wo xiang chi zhong can。நான் சீனப் பாணி உணவு வகைகளைச் சாப்பிட விரும்புகின்றேன்.

க்ளீட்டஸ் – 我想吃中餐,wo xiang chi zhong can。நான் சீனப் பாணி உணவு வகைகளைச் சாப்பிட விரும்புகின்றேன். வாணி, நான் இந்திய உணவு வகைகளைச் சாப்பிட விரும்புகின்றேன் என்றால், சீன மொழியில்我想吃印度餐,wo xiang chi yin du can. என்பதாகும். சரியா?

வாணி – சரி. நேயர்கள், எங்களுடன் சேர்ந்து பயிற்சி செய்யுங்கள். 我想吃印度餐,wo xiang chi yin du can. நான் இந்திய உணவு வகைகளைச் சாப்பிட விரும்புகின்றேன்.

க்ளீட்டஸ் –我想吃印度餐,wo xiang chi yin du can. நான் இந்திய உணவு வகைகளைச் சாப்பிட விரும்புகின்றேன்.

இசை

வாணி – மேலும் உணவகத்தில் பயன்படுத்தக் கூடிய சில சொற்கள். முதலில், 茶cha。

க்ளீட்டஸ் – 茶cha。

வாணி –茶cha என்றால் தமிழில் தேநீர் என்பதாகும்.

க்ளீட்டஸ் –茶cha, தேநீர்.

வாணி – தேநீர் குடிப்பது என்பதைச் சொல்ல வேண்டுமானால், 喝茶,he cha என்பதைச் சொல்லலாம்.

க்ளீட்டஸ் –喝茶,he cha, தேநீர் குடிப்பது.

வாணி – சீனாவின் பசுந் தேனீர் உலகில் மிகப் புகழ்பெற்றது. சீன மொழியில், இது 绿茶lv cha என்பதாகும்.

க்ளீட்டஸ் – 绿茶lv cha, பசுந் தேனீர்.

வாணி –绿茶lv cha, பசுந் தேனீர்.

க்ளீட்டஸ் –绿茶lv cha, பசுந் தேனீர்.

வாணி – இந்தியாவில் கறுப்பு தேநீர் புகழ்பெற்றது. சீன மொழியில் இது 红茶,hong cha என்பதாகும்.

க்ளீட்டஸ் – 红茶,hong cha, கறுப்பு தேநீர்.

வாணி –红茶,hong cha, கறுப்பு தேநீர்.

க்ளீட்டஸ் –红茶,hong cha, கறுப்பு தேநீர்.

வாணி – சர்க்கரை என்றால் 糖tang என்பதாகும்.

க்ளீட்டஸ் – 糖tang, என்றால் சர்க்கரை.

வாணி – 糖tang, சர்க்கரை.

க்ளீட்டஸ் –糖tang, சர்க்கரை.

வாணி – உப்பு என்றால் 盐yan என்பதாகும்.

க்ளீட்டஸ் –盐yan என்றால் உப்பு.

வாணி – 盐yan, உப்பு.

க்ளீட்டஸ் –盐yan, உப்பு.

வாணி – ரொட்டி என்றால் 面包,mian bao.

க்ளீட்டஸ் – 面包,mian bao. ரொட்டி

வாணி – 面包,mian bao. ரொட்டி

க்ளீட்டஸ் –面包,mian bao என்றால் ரொட்டி என்பதாகும்.

வாணி – 饺子,jiao zi என்னும் உணவு வகை வட சீனாவில் புகழ்பெற்றது. புத்தாண்டைக் கொண்டாடும் போது, இதனை உட்கொள்வது மக்களின் வழக்கமாகும். 饺子,jiao zi

க்ளீட்டஸ் –饺子,jiao zi

வாணி –饺子,jiao zi என்றால் டாம்ப்லிங்

க்ளீட்டஸ் – 饺子,jiao zi என்றால் டாம்ப்லிங்.

வாணி – கடைசியாக, 果汁,guo zhi.

க்ளீட்டஸ் –果汁,guo zhi.

வாணி – 果汁,guo zhi. என்றால் பழச்சாறு என்பதாகும்.

க்ளீட்டஸ் – 果汁,guo zhi. என்றால் பழச்சாறு என்பதாகும்.

வாணி –果汁,guo zhi.

க்ளீட்டஸ் –果汁,guo zhi. என்றால் பழச்சாறு என்பதாகும்.

இசை

கிளிட்டஸ் – இத்துடன் இன்றைய தமிழ் மூலம் சீனம் நிகழ்ச்சி நிறைவுறுகின்றது.

வாணி – வணக்கம் நேயர்களே, தமிழ் மூலம் சீனம் நிகழ்ச்சியில் மீண்டும் உங்களைச் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி.

க்ளீட்டஸ் – வணக்கம், நேயர்களே.

வாணி -- வழக்கம் போல புதிய வகுப்பு துவங்குவதற்கு முன் கடந்த வகுப்பில் கற்றுக் கொண்ட சொற்களையும் வாக்கியங்களையும் மீளாய்வு செய்வோம்.

க்ளீட்டஸ் – சரி. நேயர்களே, எங்களுடன் சேர்ந்து பயிற்சி செய்யுங்கள்.

வாணி – முதலாவது வாக்கியம், 这儿有那么多食品。zhe er you na me duo shi pin. இந்த வாக்கியத்தில்食品shi pin என்றால் உணவு வகைகள். 哦,这儿有那么多食品。O, zhe er you na me duo shi pin.

க்ளீட்டஸ் –哦,这儿有那么多食品。O, zhe er you na me duo shi pin. ஓ, இங்கே நிறைய உணவு வகைகள் உள்ளன.

வாணி – 看标签,好像都适合素食主义者。Kan biao qian, hao xiang dou shi he su shi zhu yi zhe. 标签biao qian, என்றால் குறிப்பு என்று பொருள். 适合shi he என்றால், ஏற்றது அல்லது பொருந்தியது என்று பொருள். 看标签,好像都适合素食主义者。Kan biao qian, hao xiang dou shi he su shi zhu yi zhe.

க்ளீட்டஸ் –看标签,好像都适合素食主义者。Kan biao qian, hao xiang dou shi he su shi zhu yi zhe. குறிப்பைப் பார்த்தால் சைவ உணவுக்குப் பொருந்திய வகைகள் கிடைக்கும்.

வாணி –对,你只要看标签,选用你需要的食品就行。dui ,ni zhi yao kan biao qian, xuan yong ni xu yao de shi pin jiu xing. 选用xuan yong என்றால், தேர்ந்தெடுத்தல் என்று பொருள். 对,你只要看标签,选用你需要的食品就行。dui ,ni zhi yao kan biao qian, xuan yong ni xu yao de shi pin jiu xing.

க்ளீட்டஸ் – 对,你只要看标签,选用你需要的食品就行。dui ,ni zhi yao kan biao qian, xuan yong ni xu yao de shi pin jiu xing. ஆமாம்,குறிப்பின் படி,தேவைப்படும் உணவுப் பொருட்களைத் தேர்வு செய்து உட்கொள்ளுங்கள்.

இசை

வாணி – சரி, இப்போது தமிழாக்கம் இல்லாத நிலையில் மீண்டும் ஒரு முறை பயிற்சி செய்யுங்கள்.

这儿有那么多食品。zhe er you na me duo shi pin.

க்ளீட்டஸ் –看标签,好像都适合素食主义者。Kan biao qian, hao xiang dou shi he su shi zhu yi zhe.

வாணி –对,你只要看标签,选用你需要的食品就行。dui ,ni zhi yao kan biao qian, xuan yong ni xu yao de shi pin jiu xing.

க்ளீட்டஸ் -- நேயர்களே, கடந்த வகுப்பில் கற்றுக்கொண்ட அனைத்தையும் நீங்கள் புரிந்து கொண்டீர்களா?

இசை

வாணி – சரி, இப்போது இன்றைய புதிய வகுப்பைத் துவக்கலாம். இன்றைய பாடத்தில் உணவு வகைகள் பற்றிய பல சொற்களைக் கற்றுக்கொள்ளலாம்.

க்ளீட்டஸ் – அப்படியா? நல்லது.

வாணி – நீங்கள் சீனாவுக்கு வந்து பயணம் மேற்கொண்டதால், சுவாயான சீன உணவு வகைகளை ருசிப்பார்த்திருப்பது உறுதி.

க்ளீட்டஸ் – ஆமாம். இங்கே நிறைய உணவு வகைகள் உள்ளன.

வாணி – சீனப்பாணி உணவு என்றால் சீன மொழியில் எப்படி சொல்ல வேண்டும் என்பது உங்களுக்குத் தெரியுமா?

க்ளீட்டஸ் – கண்டிப்பாக. சீனப் பாணி உணவு என்றால் சீன மொழியில் 中餐 zhong can.

வாணி – நல்லது. நேயர்களே, எங்களைப் பின்பற்றி வாசியுங்கள். 中餐 zhong can.

க்ளீட்டஸ் –中餐 zhong can. சீனப் பாணி உணவு

வாணி –中餐 zhong can.

க்ளீட்டஸ் – 中餐 zhong can. சீனப் பாணி உணவு

வாணி – தவிர, நகரங்களில் நீங்கள் இத்தாலி உணவு வகைகள், பிரான்ஸ் உணவு வகைகள் உள்ளிட்ட மேலை நாட்டு உணவுகளை ருசிப்பார்க்கலாம். மேலை நாட்டு உணவுகள் என்றால் சீன மொழியில் 西餐 xi can என்பதாகும்.

க்ளீட்டஸ் – மேலை நாட்டு உணவுகள் என்றால்西餐 xi can என்பதாகும்.

வாணி – மீண்டும் ஒரு முறை வாசியுங்கள். 西餐 xi can.

க்ளீட்டஸ் –西餐 xi can என்றால் மேலை நாட்டு உணவுகள். வாணி, பெய்ஜிங், ஷாங்காய் முதலிய பெரிய நகரங்களில் பல இந்திய உணவகங்கள் உள்ளன. இந்திய உணவுகள் என்றால் சீன மொழியில் எப்படி சொல்ல வேண்டும்?

வாணி – இந்திய உணவு உலகில் புகழ்பெற்ற உணவு வகைகளில் கண்டிப்பாக இடம்பெறுகின்றது. ஆகையால், சீனாவில் நல்ல இந்திய உணவு வகைகள் கிடைக்கலாம். எடுத்துக்காட்டாக, பெய்ஜிங்கில், இந்தியன் கிச்சன், சுவையான மசாலா, தாஜ் முதலிய உணவகங்கள் உள்ளன. அவை எல்லாம், இந்திய நாட்டவரால் தான் இயக்கப்படுகின்றன. சொந்த ஊரின் உணவு வகைகளை ருசிப்பார்க்க வேண்டுமானால், அங்கே போகலாம். இந்திய உணவு என்றால் 印度餐 yin du can என்பதாகும்.

க்ளீட்டஸ் – ஓ, இது ஒரு பயனுள்ள சொல். 印度餐 yin du can, இந்திய உணவு.

வாணி –印度餐 yin du can, இந்திய உணவு.

க்ளீட்டஸ் –印度餐 yin du can, இந்திய உணவு.

வாணி – அடுத்து பயனுள்ள ஒரு வாக்கியம். உணவு பற்றி கோரிக்கை விடுக்கும் போது, நீங்கள் 我想吃中餐,wo xiang chi zhong can என்று சொல்லலாம்.

க்ளீட்டஸ் –我想吃中餐,wo xiang chi zhong can。

வாணி – 我想吃中餐,wo xiang chi zhong can。想xiang என்றால் விரும்புதல் என்று பொருள். நான் சீனப் பாணி உணவு வகைகளைச் சாப்பிட விரும்புகின்றேன். 我想吃中餐,wo xiang chi zhong can。

க்ளீட்டஸ் – 我想吃中餐,wo xiang chi zhong can。நான் சீனப் பாணி உணவு வகைகளைச் சாப்பிட விரும்புகின்றேன்.

வாணி –我想吃中餐,wo xiang chi zhong can。நான் சீனப் பாணி உணவு வகைகளைச் சாப்பிட விரும்புகின்றேன்.

க்ளீட்டஸ் – 我想吃中餐,wo xiang chi zhong can。நான் சீனப் பாணி உணவு வகைகளைச் சாப்பிட விரும்புகின்றேன். வாணி, நான் இந்திய உணவு வகைகளைச் சாப்பிட விரும்புகின்றேன் என்றால், சீன மொழியில்我想吃印度餐,wo xiang chi yin du can. என்பதாகும். சரியா?

வாணி – சரி. நேயர்கள், எங்களுடன் சேர்ந்து பயிற்சி செய்யுங்கள். 我想吃印度餐,wo xiang chi yin du can. நான் இந்திய உணவு வகைகளைச் சாப்பிட விரும்புகின்றேன்.

க்ளீட்டஸ் –我想吃印度餐,wo xiang chi yin du can. நான் இந்திய உணவு வகைகளைச் சாப்பிட விரும்புகின்றேன்.

இசை

வாணி – மேலும் உணவகத்தில் பயன்படுத்தக் கூடிய சில சொற்கள். முதலில், 茶cha。

க்ளீட்டஸ் – 茶cha。

வாணி –茶cha என்றால் தமிழில் தேநீர் என்பதாகும்.

க்ளீட்டஸ் –茶cha, தேநீர்.

வாணி – தேநீர் குடிப்பது என்பதைச் சொல்ல வேண்டுமானால், 喝茶,he cha என்பதைச் சொல்லலாம்.

க்ளீட்டஸ் –喝茶,he cha, தேநீர் குடிப்பது.

வாணி – சீனாவின் பசுந் தேனீர் உலகில் மிகப் புகழ்பெற்றது. சீன மொழியில், இது 绿茶lv cha என்பதாகும்.

க்ளீட்டஸ் – 绿茶lv cha, பசுந் தேனீர்.

வாணி –绿茶lv cha, பசுந் தேனீர்.

க்ளீட்டஸ் –绿茶lv cha, பசுந் தேனீர்.

வாணி – இந்தியாவில் கறுப்பு தேநீர் புகழ்பெற்றது. சீன மொழியில் இது 红茶,hong cha என்பதாகும்.

க்ளீட்டஸ் – 红茶,hong cha, கறுப்பு தேநீர்.

வாணி –红茶,hong cha, கறுப்பு தேநீர்.

க்ளீட்டஸ் –红茶,hong cha, கறுப்பு தேநீர்.

வாணி – சர்க்கரை என்றால் 糖tang என்பதாகும்.

க்ளீட்டஸ் – 糖tang, என்றால் சர்க்கரை.

வாணி – 糖tang, சர்க்கரை.

க்ளீட்டஸ் –糖tang, சர்க்கரை.

வாணி – உப்பு என்றால் 盐yan என்பதாகும்.

க்ளீட்டஸ் –盐yan என்றால் உப்பு.

வாணி – 盐yan, உப்பு.

க்ளீட்டஸ் –盐yan, உப்பு.

வாணி – ரொட்டி என்றால் 面包,mian bao.

க்ளீட்டஸ் – 面包,mian bao. ரொட்டி

வாணி – 面包,mian bao. ரொட்டி

க்ளீட்டஸ் –面包,mian bao என்றால் ரொட்டி என்பதாகும்.

வாணி – 饺子,jiao zi என்னும் உணவு வகை வட சீனாவில் புகழ்பெற்றது. புத்தாண்டைக் கொண்டாடும் போது, இதனை உட்கொள்வது மக்களின் வழக்கமாகும். 饺子,jiao zi

க்ளீட்டஸ் –饺子,jiao zi

வாணி –饺子,jiao zi என்றால் டாம்ப்லிங்

க்ளீட்டஸ் – 饺子,jiao zi என்றால் டாம்ப்லிங்.

வாணி – கடைசியாக, 果汁,guo zhi.

க்ளீட்டஸ் –果汁,guo zhi.

வாணி – 果汁,guo zhi. என்றால் பழச்சாறு என்பதாகும்.

க்ளீட்டஸ் – 果汁,guo zhi. என்றால் பழச்சாறு என்பதாகும்.

வாணி –果汁,guo zhi.

க்ளீட்டஸ் –果汁,guo zhi. என்றால் பழச்சாறு என்பதாகும்.

இசை

கிளிட்டஸ் – இத்துடன் இன்றைய தமிழ் மூலம் சீனம் நிகழ்ச்சி நிறைவுறுகின்றது.

வாணி – வணக்கம் நேயர்களே, தமிழ் மூலம் சீனம் நிகழ்ச்சியில் மீண்டும் உங்களைச் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி.

க்ளீட்டஸ் – வணக்கம், நேயர்களே.

வாணி -- வழக்கம் போல புதிய வகுப்பு துவங்குவதற்கு முன் கடந்த வகுப்பில் கற்றுக் கொண்ட சொற்களையும் வாக்கியங்களையும் மீளாய்வு செய்வோம்.

க்ளீட்டஸ் – சரி. நேயர்களே, எங்களுடன் சேர்ந்து பயிற்சி செய்யுங்கள்.

வாணி – முதலாவது வாக்கியம், 这儿有那么多食品。zhe er you na me duo shi pin. இந்த வாக்கியத்தில்食品shi pin என்றால் உணவு வகைகள். 哦,这儿有那么多食品。O, zhe er you na me duo shi pin.

க்ளீட்டஸ் –哦,这儿有那么多食品。O, zhe er you na me duo shi pin. ஓ, இங்கே நிறைய உணவு வகைகள் உள்ளன.

வாணி – 看标签,好像都适合素食主义者。Kan biao qian, hao xiang dou shi he su shi zhu yi zhe. 标签biao qian, என்றால் குறிப்பு என்று பொருள். 适合shi he என்றால், ஏற்றது அல்லது பொருந்தியது என்று பொருள். 看标签,好像都适合素食主义者。Kan biao qian, hao xiang dou shi he su shi zhu yi zhe.

க்ளீட்டஸ் –看标签,好像都适合素食主义者。Kan biao qian, hao xiang dou shi he su shi zhu yi zhe. குறிப்பைப் பார்த்தால் சைவ உணவுக்குப் பொருந்திய வகைகள் கிடைக்கும்.

வாணி –对,你只要看标签,选用你需要的食品就行。dui ,ni zhi yao kan biao qian, xuan yong ni xu yao de shi pin jiu xing. 选用xuan yong என்றால், தேர்ந்தெடுத்தல் என்று பொருள். 对,你只要看标签,选用你需要的食品就行。dui ,ni zhi yao kan biao qian, xuan yong ni xu yao de shi pin jiu xing.

க்ளீட்டஸ் – 对,你只要看标签,选用你需要的食品就行。dui ,ni zhi yao kan biao qian, xuan yong ni xu yao de shi pin jiu xing. ஆமாம்,குறிப்பின் படி,தேவைப்படும் உணவுப் பொருட்களைத் தேர்வு செய்து உட்கொள்ளுங்கள்.

இசை

வாணி – சரி, இப்போது தமிழாக்கம் இல்லாத நிலையில் மீண்டும் ஒரு முறை பயிற்சி செய்யுங்கள்.

这儿有那么多食品。zhe er you na me duo shi pin.

க்ளீட்டஸ் –看标签,好像都适合素食主义者。Kan biao qian, hao xiang dou shi he su shi zhu yi zhe.

வாணி –对,你只要看标签,选用你需要的食品就行。dui ,ni zhi yao kan biao qian, xuan yong ni xu yao de shi pin jiu xing.

க்ளீட்டஸ் -- நேயர்களே, கடந்த வகுப்பில் கற்றுக்கொண்ட அனைத்தையும் நீங்கள் புரிந்து கொண்டீர்களா?

இசை

வாணி – சரி, இப்போது இன்றைய புதிய வகுப்பைத் துவக்கலாம். இன்றைய பாடத்தில் உணவு வகைகள் பற்றிய பல சொற்களைக் கற்றுக்கொள்ளலாம்.

க்ளீட்டஸ் – அப்படியா? நல்லது.

வாணி – நீங்கள் சீனாவுக்கு வந்து பயணம் மேற்கொண்டதால், சுவாயான சீன உணவு வகைகளை ருசிப்பார்த்திருப்பது உறுதி.

க்ளீட்டஸ் – ஆமாம். இங்கே நிறைய உணவு வகைகள் உள்ளன.

வாணி – சீனப்பாணி உணவு என்றால் சீன மொழியில் எப்படி சொல்ல வேண்டும் என்பது உங்களுக்குத் தெரியுமா?

க்ளீட்டஸ் – கண்டிப்பாக. சீனப் பாணி உணவு என்றால் சீன மொழியில் 中餐 zhong can.

வாணி – நல்லது. நேயர்களே, எங்களைப் பின்பற்றி வாசியுங்கள். 中餐 zhong can.

க்ளீட்டஸ் –中餐 zhong can. சீனப் பாணி உணவு

வாணி –中餐 zhong can.

க்ளீட்டஸ் – 中餐 zhong can. சீனப் பாணி உணவு

வாணி – தவிர, நகரங்களில் நீங்கள் இத்தாலி உணவு வகைகள், பிரான்ஸ் உணவு வகைகள் உள்ளிட்ட மேலை நாட்டு உணவுகளை ருசிப்பார்க்கலாம். மேலை நாட்டு உணவுகள் என்றால் சீன மொழியில் 西餐 xi can என்பதாகும்.

க்ளீட்டஸ் – மேலை நாட்டு உணவுகள் என்றால்西餐 xi can என்பதாகும்.

வாணி – மீண்டும் ஒரு முறை வாசியுங்கள். 西餐 xi can.

க்ளீட்டஸ் –西餐 xi can என்றால் மேலை நாட்டு உணவுகள். வாணி, பெய்ஜிங், ஷாங்காய் முதலிய பெரிய நகரங்களில் பல இந்திய உணவகங்கள் உள்ளன. இந்திய உணவுகள் என்றால் சீன மொழியில் எப்படி சொல்ல வேண்டும்?

வாணி – இந்திய உணவு உலகில் புகழ்பெற்ற உணவு வகைகளில் கண்டிப்பாக இடம்பெறுகின்றது. ஆகையால், சீனாவில் நல்ல இந்திய உணவு வகைகள் கிடைக்கலாம். எடுத்துக்காட்டாக, பெய்ஜிங்கில், இந்தியன் கிச்சன், சுவையான மசாலா, தாஜ் முதலிய உணவகங்கள் உள்ளன. அவை எல்லாம், இந்திய நாட்டவரால் தான் இயக்கப்படுகின்றன. சொந்த ஊரின் உணவு வகைகளை ருசிப்பார்க்க வேண்டுமானால், அங்கே போகலாம். இந்திய உணவு என்றால் 印度餐 yin du can என்பதாகும்.

க்ளீட்டஸ் – ஓ, இது ஒரு பயனுள்ள சொல். 印度餐 yin du can, இந்திய உணவு.

வாணி –印度餐 yin du can, இந்திய உணவு.

க்ளீட்டஸ் –印度餐 yin du can, இந்திய உணவு.

வாணி – அடுத்து பயனுள்ள ஒரு வாக்கியம். உணவு பற்றி கோரிக்கை விடுக்கும் போது, நீங்கள் 我想吃中餐,wo xiang chi zhong can என்று சொல்லலாம்.

க்ளீட்டஸ் –我想吃中餐,wo xiang chi zhong can。

வாணி – 我想吃中餐,wo xiang chi zhong can。想xiang என்றால் விரும்புதல் என்று பொருள். நான் சீனப் பாணி உணவு வகைகளைச் சாப்பிட விரும்புகின்றேன். 我想吃中餐,wo xiang chi zhong can。

க்ளீட்டஸ் – 我想吃中餐,wo xiang chi zhong can。நான் சீனப் பாணி உணவு வகைகளைச் சாப்பிட விரும்புகின்றேன்.

வாணி –我想吃中餐,wo xiang chi zhong can。நான் சீனப் பாணி உணவு வகைகளைச் சாப்பிட விரும்புகின்றேன்.

க்ளீட்டஸ் – 我想吃中餐,wo xiang chi zhong can。நான் சீனப் பாணி உணவு வகைகளைச் சாப்பிட விரும்புகின்றேன். வாணி, நான் இந்திய உணவு வகைகளைச் சாப்பிட விரும்புகின்றேன் என்றால், சீன மொழியில்我想吃印度餐,wo xiang chi yin du can. என்பதாகும். சரியா?

வாணி – சரி. நேயர்கள், எங்களுடன் சேர்ந்து பயிற்சி செய்யுங்கள். 我想吃印度餐,wo xiang chi yin du can. நான் இந்திய உணவு வகைகளைச் சாப்பிட விரும்புகின்றேன்.

க்ளீட்டஸ் –我想吃印度餐,wo xiang chi yin du can. நான் இந்திய உணவு வகைகளைச் சாப்பிட விரும்புகின்றேன்.

இசை

வாணி – மேலும் உணவகத்தில் பயன்படுத்தக் கூடிய சில சொற்கள். முதலில், 茶cha。

க்ளீட்டஸ் – 茶cha。

வாணி –茶cha என்றால் தமிழில் தேநீர் என்பதாகும்.

க்ளீட்டஸ் –茶cha, தேநீர்.

வாணி – தேநீர் குடிப்பது என்பதைச் சொல்ல வேண்டுமானால், 喝茶,he cha என்பதைச் சொல்லலாம்.

க்ளீட்டஸ் –喝茶,he cha, தேநீர் குடிப்பது.

வாணி – சீனாவின் பசுந் தேனீர் உலகில் மிகப் புகழ்பெற்றது. சீன மொழியில், இது 绿茶lv cha என்பதாகும்.

க்ளீட்டஸ் – 绿茶lv cha, பசுந் தேனீர்.

வாணி –绿茶lv cha, பசுந் தேனீர்.

க்ளீட்டஸ் –绿茶lv cha, பசுந் தேனீர்.

வாணி – இந்தியாவில் கறுப்பு தேநீர் புகழ்பெற்றது. சீன மொழியில் இது 红茶,hong cha என்பதாகும்.

க்ளீட்டஸ் – 红茶,hong cha, கறுப்பு தேநீர்.

வாணி –红茶,hong cha, கறுப்பு தேநீர்.

க்ளீட்டஸ் –红茶,hong cha, கறுப்பு தேநீர்.

வாணி – சர்க்கரை என்றால் 糖tang என்பதாகும்.

க்ளீட்டஸ் – 糖tang, என்றால் சர்க்கரை.

வாணி – 糖tang, சர்க்கரை.

க்ளீட்டஸ் –糖tang, சர்க்கரை.

வாணி – உப்பு என்றால் 盐yan என்பதாகும்.

க்ளீட்டஸ் –盐yan என்றால் உப்பு.

வாணி – 盐yan, உப்பு.

க்ளீட்டஸ் –盐yan, உப்பு.

வாணி – ரொட்டி என்றால் 面包,mian bao.

க்ளீட்டஸ் – 面包,mian bao. ரொட்டி

வாணி – 面包,mian bao. ரொட்டி

க்ளீட்டஸ் –面包,mian bao என்றால் ரொட்டி என்பதாகும்.

வாணி – 饺子,jiao zi என்னும் உணவு வகை வட சீனாவில் புகழ்பெற்றது. புத்தாண்டைக் கொண்டாடும் போது, இதனை உட்கொள்வது மக்களின் வழக்கமாகும். 饺子,jiao zi

க்ளீட்டஸ் –饺子,jiao zi

வாணி –饺子,jiao zi என்றால் டாம்ப்லிங்

க்ளீட்டஸ் – 饺子,jiao zi என்றால் டாம்ப்லிங்.

வாணி – கடைசியாக, 果汁,guo zhi.

க்ளீட்டஸ் –果汁,guo zhi.

வாணி – 果汁,guo zhi. என்றால் பழச்சாறு என்பதாகும்.

க்ளீட்டஸ் – 果汁,guo zhi. என்றால் பழச்சாறு என்பதாகும்.

வாணி –果汁,guo zhi.

க்ளீட்டஸ் –果汁,guo zhi. என்றால் பழச்சாறு என்பதாகும்.

இசை

கிளிட்டஸ் – இத்துடன் இன்றைய தமிழ் மூலம் சீனம் நிகழ்ச்சி நிறைவுறுகின்றது.