• சீனப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம்• 外国人在中国
நிகழ்ச்சி நிரல்
ஒலிபரப்பு நேரம்
China Radio International
செய்திகள்
வெளிநாட்டுச் செய்திகள்
செய்தித் தொகுப்பு

இன்பப் பயணம்

பண்பாடும் கதையும்

சமூக வாழ்வு

அறிவியல் உலகம்

சீன தேசிய இன குடும்பம்

நல வாழ்வுப் பாதுகாப்பு

விளையாட்டுச் செய்திகள்
(GMT+08:00) 2009-02-27 09:14:08    
சோங்பாலாங்சோ

cri
Caidanzhuoma பாடிய சோங்பாலாங்சோ என்ற பாடலைக் கேளுங்கள். இப்பாடல், சிங்காய் திபெத் பீடபூமியின் அழகான இயற்கைக் காட்சியை விவரித்துப் போற்றுகின்றது.

அழகான பீடபூமியில்

வெண்ணிற பூக்கள் மலர்க்கின்றன

பூக்கள், ஆண்டுத் தோறும் மலர்ந்தால்

தேனீகள் தாரளமாக பறந்து வரும் என்று இப்பாடல் ஒலிக்கிறது.