• சீனப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம்• 外国人在中国
நிகழ்ச்சி நிரல்
ஒலிபரப்பு நேரம்
China Radio International
செய்திகள்
வெளிநாட்டுச் செய்திகள்
செய்தித் தொகுப்பு

இன்பப் பயணம்

பண்பாடும் கதையும்

சமூக வாழ்வு

அறிவியல் உலகம்

சீன தேசிய இன குடும்பம்

நல வாழ்வுப் பாதுகாப்பு

விளையாட்டுச் செய்திகள்
(GMT+08:00) 2009-02-27 09:14:37    
அழகான Renzengwangmu

cri
தற்போது நீங்கள் கேட்க இருக்கின்ற பாடலின் பெயர், அழகான Renzengwangmu என்பதாகும். இளைஞர்களிடையிலான உண்மையான காதலை இப்பாடல் வெளிப்படுத்துக்கின்றது.

நமது சந்திப்பு, தாமதமாக இருக்கின்ற போதிலும்

உனது உருவம் என் உள்ளத்தில் பதிக்கப்பட்டது

உன்னுடன் இருக்க முடியுமானால்

பனி மூடிய மலைகளில் நடைபோடுவதும் மகிழ்ச்சி என்று இப்பாடல் ஒலிக்கிறது.