• சீனப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம்• 外国人在中国
நிகழ்ச்சி நிரல்
ஒலிபரப்பு நேரம்
China Radio International
செய்திகள்
வெளிநாட்டுச் செய்திகள்
செய்தித் தொகுப்பு

இன்பப் பயணம்

பண்பாடும் கதையும்

சமூக வாழ்வு

அறிவியல் உலகம்

சீன தேசிய இன குடும்பம்

நல வாழ்வுப் பாதுகாப்பு

விளையாட்டுச் செய்திகள்
(GMT+08:00) 2009-02-27 09:15:21    
மது பாடல்

cri
மது பாடல் என்ற திபெத் இன நாட்டுப்புறப்பாடலைக் கேட்டு ரசியுங்கள். மது பாடல் என்பது, சீனாவின் பல்வேறு இடங்களிலும், பல்வேறு இன மக்களாலும் பாடப்படுகின்ற ஒரு பாடல் வகையாகும். ஒருவருக்கு ஒருவர் மது பாடலைப் பாடுவதன் மூலம், புரிந்துணர்வும், நட்பும் வலுப்படுத்தப்ப்டும். இது ஒரு திபெத் இன மொழி பாடல்.