• சீனப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம்• 外国人在中国
நிகழ்ச்சி நிரல்
ஒலிபரப்பு நேரம்
China Radio International
செய்திகள்
வெளிநாட்டுச் செய்திகள்
செய்தித் தொகுப்பு

இன்பப் பயணம்

பண்பாடும் கதையும்

சமூக வாழ்வு

அறிவியல் உலகம்

சீன தேசிய இன குடும்பம்

நல வாழ்வுப் பாதுகாப்பு

விளையாட்டுச் செய்திகள்
(GMT+08:00) 2009-03-24 10:27:49    
உணவும் உடையும் உண்டு

cri
Liushiming பாடிய, வடமேற்கு சீனாவிலுள்ள ஷான்சி மாநிலத்தின் நாட்டுப்புறப்பாடலான உணவும் உடையும் உண்டு என்ற பாடலைக் கேளுங்கள். பாடுபட்டு உழைத்தால்தான், வாழ்க்கைக்கு உத்தரவாதம் கிடைக்கும் என்ற பொருளை இப்பாடல் வெளிப்படுத்துகின்றது.