• சீனப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம்• 外国人在中国
நிகழ்ச்சி நிரல்
ஒலிபரப்பு நேரம்
China Radio International
செய்திகள்
வெளிநாட்டுச் செய்திகள்
செய்தித் தொகுப்பு

இன்பப் பயணம்

பண்பாடும் கதையும்

சமூக வாழ்வு

அறிவியல் உலகம்

சீன தேசிய இன குடும்பம்

நல வாழ்வுப் பாதுகாப்பு

விளையாட்டுச் செய்திகள்
(GMT+08:00) 2009-06-14 15:43:21    
லாசாவிலுள்ள புகழ்பெற்ற வீதி

cri

சீனாவின் புகழ்பெற்ற வரலாற்றுப் பண்பாட்டு வீதிகள் பற்றிய முதலாவது தேர்வு நடவடிக்கை அண்மையில் நடைபெற்றது. திபெத் தன்னாட்சி பிரதேசத்தின் தலைநகரான லாசாவிலுள்ள பர்கோர் வீதி இந்தப் புகழ்பெற்ற வரலாற்றுப் பண்பாட்டு வீதிகளில் இடம்பெறுகிறது.

லாசாவில் மிகவும் பண்டைய வீதியான பர்கோர் வீதி, 1300க்கு அதிகமான ஆண்டுகால வரலாறுடையது. இங்கு, 29 முக்கிய தொல்பொருட்களும், 56 பண்டைய கட்டிடத் தோட்டங்களும் உள்ளன. இந்த வீதியிலுள்ள 1500 கடைகளில், புத்த சிலைகள், தாங்கா ஓவியங்கள், மத நூல்கள் முதலியவற்றை பயணிகள் வாங்கலாம்.