• சீனப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம்• 外国人在中国
நிகழ்ச்சி நிரல்
ஒலிபரப்பு நேரம்
China Radio International
செய்திகள்
வெளிநாட்டுச் செய்திகள்
செய்தித் தொகுப்பு

இன்பப் பயணம்

பண்பாடும் கதையும்

சமூக வாழ்வு

அறிவியல் உலகம்

சீன தேசிய இன குடும்பம்

நல வாழ்வுப் பாதுகாப்பு

விளையாட்டுச் செய்திகள்
(GMT+08:00) 2009-06-18 18:01:36    
திபெத்தின் சுற்றுலாத் துறை

cri
இவ்வாண்டின் முதல் ஐந்து திங்களில், லாசாவுக்கு வந்து சுற்றுலா மேற்கொண்ட பயணிகளின் எண்ணிக்கை சுமார் 2 இலட்சமாகும். ஜுன் திங்கள் முதல், திபெத் தன்னாட்சிப் பிரதேசத்தில் தங்கியுள்ள பயணிகளின் எண்ணிக்கை தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. திபெத்தின் சுற்றுலா நிறுவனங்களின் வணிகம் சுறுசுறுப்பாகியது. லாசாவின் சுற்றுலா வாரியத்திலிருந்து கிடைத்த தகவல்கள் இதை தெரிவித்துள்ளார்.