• சீனப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம்• 外国人在中国
நிகழ்ச்சி நிரல்
ஒலிபரப்பு நேரம்
China Radio International
செய்திகள்
வெளிநாட்டுச் செய்திகள்
செய்தித் தொகுப்பு

இன்பப் பயணம்

பண்பாடும் கதையும்

சமூக வாழ்வு

அறிவியல் உலகம்

சீன தேசிய இன குடும்பம்

நல வாழ்வுப் பாதுகாப்பு

விளையாட்டுச் செய்திகள்
(GMT+08:00) 2009-06-29 13:12:28    
வேறு சிறப்பு நேயர்கள்

cri

 

ஜெர்மன்

Stefan Adolf Heinrich Maier

 

பிரிட்டன்

Linda Ruth Rosen

 

ஸ்பெயின் 

Castrillon Gil Jhon Fredy

 

பிரான்ஸ்

Xavier,Jacques Olry

 

செக்

Stanislav Vincour

 

நேபாளம்

Leela Mani Paudyal