• சீனப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம்• 外国人在中国
நிகழ்ச்சி நிரல்
ஒலிபரப்பு நேரம்
China Radio International
செய்திகள்
வெளிநாட்டுச் செய்திகள்
செய்தித் தொகுப்பு

இன்பப் பயணம்

பண்பாடும் கதையும்

சமூக வாழ்வு

அறிவியல் உலகம்

சீன தேசிய இன குடும்பம்

நல வாழ்வுப் பாதுகாப்பு

விளையாட்டுச் செய்திகள்
(GMT+08:00) 2009-07-25 21:26:51    
டாஷ்ஹுன்பு துறவியர் மடத்தில் 11வது பான்சான் லாமா

cri
25ம் நாள் டாஷ்ஹுன்பு துறவியர் மடத்தில் 11வது பான்சான் Erdeni Qoigyi Gyibo தனது ஆசிரியரிடமிருந்து Bhiksu Monkhood பெற்றார். இது திபெத் வம்சாவழி புத்த மதத் துறையில் மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நிகழ்ச்சியாகும். 11வது பான்சான் லாமா திபெத் புத்த மதத் துறையின் தலைசிறந்த தலைவராகவும், மிகப்பல மக்கள் நம்புகின்ற வாழும் புத்தராகவும் மாறுவது திண்ணம் என்று சீன புத்த மதச் சங்கத்தின் திபெத் கிளை மன்றத் தலைவர் Dupkang Tupden Kedup கூறினார்.