• சீனப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம்• 外国人在中国
நிகழ்ச்சி நிரல்
ஒலிபரப்பு நேரம்
China Radio International
செய்திகள்
வெளிநாட்டுச் செய்திகள்
செய்தித் தொகுப்பு

இன்பப் பயணம்

பண்பாடும் கதையும்

சமூக வாழ்வு

அறிவியல் உலகம்

சீன தேசிய இன குடும்பம்

நல வாழ்வுப் பாதுகாப்பு

விளையாட்டுச் செய்திகள்
(GMT+08:00) 2009-08-24 14:27:17    
அலசான் பாலைவன நிலவியல் பூங்கா

cri

சீனாவின் உள்மங்கோலிய தன்னாட்சிப் பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த அலசான் பாலைவனத் தேசிய நிலவியல் பூங்கா, உலக நிலை நிலவியல் பூங்காவாக அதிகாரப்பூர்வமாக மாறியுள்ளது என்று யுனெஸ்கோவின் உலக நிலவியல் பூங்கா தொடரமைப்பு நிர்வாக ஆணையத்தின் பொறுப்பாளர் 23ம் நாள் அறிவித்தார். சீனாவில் 22வது உலக நிலை நிலவியல் பூங்காவாகவுள்ள இப்பூங்கா, தற்போது, உலகளவில் ஒரேயொரு பாலைவன நிலவியல் பூங்காவாகவும் மாறியுள்ளது.
1 2