• சீனப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம்• 外国人在中国
நிகழ்ச்சி நிரல்
ஒலிபரப்பு நேரம்
China Radio International
செய்திகள்
வெளிநாட்டுச் செய்திகள்
செய்தித் தொகுப்பு

இன்பப் பயணம்

பண்பாடும் கதையும்

சமூக வாழ்வு

அறிவியல் உலகம்

சீன தேசிய இன குடும்பம்

நல வாழ்வுப் பாதுகாப்பு

விளையாட்டுச் செய்திகள்
(GMT+08:00) 2009-10-19 11:22:29    
திபெத் வாரம் என்ற நடவடிக்கை

cri
2010ம் ஆண்டின் செப்டம்பர் முதல் நாள் முதல் 5ம் நாள் வரை, திபெத் வாரம் என்ற நடவடிக்கையை ஷாங்காய் உலகப் பொருட்காட்சியின் அமைப்புக் குழு சிறப்பாக ஏற்பாடு செய்யும். இக்காலத்தில், 300க்கு மேலான கலைஞர்கள், 200க்கு மேலான திபெத் தனிச்சிறப்புமிக்க கலை நிகழ்ச்சிகளை அரங்கேற்றுவர்.
தற்போது, திபெத் வார நடவடிக்கை பற்றிய திட்டம் பூர்வாங்கமாக உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
மேம்பாட்ட நகரம் மேம்பாட்ட வாழ்க்கை என்ற தலைப்பில் ஷாங்காய் உலகப் பொருட்காட்சி, 2010ம் ஆண்டின் மே திங்கள் முதல் நாள் தொடக்கம் அக்டோபர் திங்கள் 31ம் நாள் வரை நடைபெறும்.