• சீனப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம்• 外国人在中国
நிகழ்ச்சி நிரல்
ஒலிபரப்பு நேரம்
China Radio International
செய்திகள்
வெளிநாட்டுச் செய்திகள்
செய்தித் தொகுப்பு

இன்பப் பயணம்

பண்பாடும் கதையும்

சமூக வாழ்வு

அறிவியல் உலகம்

சீன தேசிய இன குடும்பம்

நல வாழ்வுப் பாதுகாப்பு

விளையாட்டுச் செய்திகள்
(GMT+08:00) 2009-11-25 14:42:22    
சீனாவின் ஏற்றுமதி ஆக்கப்பொருட்கள்

cri

சீனாவின் சின்சிங் வார்ப்புக் குழுமம் உலோக மூலப்பொருளை சிறிய மாத்திரரை போல வார்க்கும் கருவிகள் மற்றும் வசதிகளை தயாரிக்கின்றது. இந்தியாவுக்கு தொடர்புடைய உடன்படிக்கைக்கு இணங்க அண்மையில் முதல் தொகுதி வசதிகளை இக்குழுமம் ஏற்றுமதி செய்தது.

உலகின் 80 நாடுகள் மற்றும் பிரதேசங்களில் சின்சிங் வார்ப்புக் குழுமத்தின் கருவிகள் மற்றும் சாதனங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.