• சீனப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம்• 外国人在中国
நிகழ்ச்சி நிரல்
ஒலிபரப்பு நேரம்
China Radio International
செய்திகள்
வெளிநாட்டுச் செய்திகள்
செய்தித் தொகுப்பு

இன்பப் பயணம்

பண்பாடும் கதையும்

சமூக வாழ்வு

அறிவியல் உலகம்

சீன தேசிய இன குடும்பம்

நல வாழ்வுப் பாதுகாப்பு

விளையாட்டுச் செய்திகள்
 

தற்காலிக வீட்டு வசதி பொருட்களை ஏற்றிச்செல்லும் சரக்குந்துகள்

தற்காலிக வீடுகள்

பாதிக்கப்பட்ட பிரதேசங்களிலிருந்து வந்த குழந்தைகள் பெய்சிங்கில் கல்வி பெறுவது

tangjiashanஇல் நிலநடுக்கத்தால் உருவான ஏரி

பாடம் நடத்துவது

நிலநடுக்கத்தால் பாதிக்கப்பட்ட பிரதேசங்களிலுள்ள குழந்தைகளுக்கான உள நல உதவி

நிலநடுக்கத்தில் காயமுற்ற குழந்தையும் சீனத் தலைமையமைச்சரும்

குழந்தைகள் படைவீரர்களுக்கு நன்றி தெரிவித்தனர்

நிலநடுக்கத்தில் உயிரிழந்தோருக்கான இறைவேண்டல் கூட்டத்துக்கு 11வது panchen erdeni qoigyi gyibo தலைமை தாங்குகின்றார்

நிலநடுக்கத்தால் உடைந்த ஏரி

மீட்பு உதவிப் பணி

பார்வை இட்ட அரசுத் தலைவர்

அப்புறப்படுத்தப்பட்ட ராட்சத பாண்டாகள்

தொற்றுக்கிருமியை நீக்கும் பணி

கடுமையாக பாதிக்கப்பட்ட ஷி ஃபாங் நகரில் சிங்கப்பூர் மீட்புதவிக் குழு

நிலநடுக்கத்தால் பாதிக்கப்பட்ட கிராமங்களில் மீட்புதவி பணி

சிச்சுவான் மாநில கடும் நிலநடுக்கத்தில் உயிரிழந்தோருக்கு இரங்கல் தெரிவித்தனர்

ரஷிய மீட்புஉதவிக் குழு

உற்றார்கள் இழந்தவர்கள்

நிலநடுக்கத்தால் பாதிக்கப்பட்ட Mianzhu நகரம்
1 2