• சீனப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம்• 外国人在中国
நிகழ்ச்சி நிரல்
ஒலிபரப்பு நேரம்
China Radio International
செய்திகள்
வெளிநாட்டுச் செய்திகள்
செய்தித் தொகுப்பு

இன்பப் பயணம்

பண்பாடும் கதையும்

சமூக வாழ்வு

அறிவியல் உலகம்

சீன தேசிய இன குடும்பம்

நல வாழ்வுப் பாதுகாப்பு

விளையாட்டுச் செய்திகள்
 
• விழுப்புரம் மாவட்ட சீன வானொலி நேயர் மன்றம் 2009-08-17
• ஜெயங்கொண்டத்திலான பாராட்டு விழா 2009-08-11
• திபெத் பயணத்தின் நிழற்படங்கள் 2009-08-11
• பெய்ஜிங் வாத்திறைச்சி உணவகத்தில் 2009-07-13
• சீன வானொலி நிலையம் 2009-07-13
• தமிழ் பிரிவின் பணியாளர்களோடு 2009-07-10
• சுவர்க்காலயத்தில் (தியன் தான) 2009-07-10
• பெய்ஜிங் நகரத்தில் பயணம் 2009-07-10
• சான்தூ விமான நிலையத்தில் 2009-07-08
• திபெத் விருந்து 2009-07-08
• பொத்தலா அஞ்சல் நிலையம் 2009-07-08
• திபெத்திய நோஞ்சாளுடன் 2009-07-06
• திபெத்திய பாரம்பரிய முகமூடி நடனம் 2009-07-06
• லாங்சாங்லங் தோட்ட வீடு 2009-07-05
• யுங்போலாகாங் எனும் மாளிகை 2009-07-05
• லாகா உள்ளூர் அதிகாரியுடன் 2009-07-05
• லாகா மாவட்டத்தில் வரவேற்பு விழா 2009-07-05
• நானும் நாம்சோ ஏரியும் 2009-07-04
• பரிசளிப்பு விழாவில் 2009-07-03
• அருங்காட்சியகம் 2009-07-03
• இயற்கை பாதுகாப்புப் பிரதேசத்தில் 2009-07-03
• விருந்தில் செல்வம் அவர்கள் 2009-07-03
• திபெத் பாரம்பரிய மருந்து ஆலை 2009-07-02
• லாசா தேசிய இனத் துவக்கப் பள்ளி 2009-07-02
• போத்தலா மாளிகையில் சுற்றுப்பயணம் 2009-07-02
• லாசாவில் சந்தை 2009-07-01
• துறவிவுடன் செல்வம் 2009-07-01
• ஜோங்கான் கோயிலில் செல்வம் 2009-07-01
• லாசா-மாசற்ற வானம் 2009-06-30
• விடுதியில் செல்வம் 2009-06-30
1 2