• சீனப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம்• 外国人在中国
நிகழ்ச்சி நிரல்
ஒலிபரப்பு நேரம்
China Radio International
செய்திகள்
வெளிநாட்டுச் செய்திகள்
செய்தித் தொகுப்பு

இன்பப் பயணம்

பண்பாடும் கதையும்

சமூக வாழ்வு

அறிவியல் உலகம்

சீன தேசிய இன குடும்பம்

நல வாழ்வுப் பாதுகாப்பு

விளையாட்டுச் செய்திகள்
 

• டிராகன் நடனம்

• இரவு கலை நிகழ்ச்சிகள்

• வாண வெடிக்கைகள்

• பல்வேறு அலங்கார வண்டிகள்

• பல்வேறு அலங்கார வண்டிகள்

• அலங்கார வண்டிகள்

• பல்வேறு பேரணி அணிகள்

• பல்வேறு பேரணி அணிகள்

• பல்வேறு பேரணி அணிகள்

• பல்வேறு பேரணி அணிகள்

• போர் விமானங்கள்

• ஊர்வலம் காட்சி

• பொது மக்கள் பேரணி

• தரைப்பிரிவு

• அணி வகுப்பில் கலந்து கொள்கின்ற பெண் வீரர்கள்

• கவசப் படை

• சிறப்பு பிரிவுகள்

• ஆயுதக் காவற்துறையினர்

• பெண் படைவீரர்கள்

• ராணுவ அணி வகுப்பு மரியாதை
1 2