• சீனப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம்• 外国人在中国
நிகழ்ச்சி நிரல்
ஒலிபரப்பு நேரம்
China Radio International
செய்திகள்
வெளிநாட்டுச் செய்திகள்
செய்தித் தொகுப்பு

இன்பப் பயணம்

பண்பாடும் கதையும்

சமூக வாழ்வு

அறிவியல் உலகம்

சீன தேசிய இன குடும்பம்

நல வாழ்வுப் பாதுகாப்பு

விளையாட்டுச் செய்திகள்
(GMT+08:00) 2006-01-09 21:00:02    
பைத்தியமாக்கும் மூளைப்பருப்பு

cri
ஒரு குழந்தையின் வாழும் சூழ்நிலையும் வளர்ப்பு முறையும் தான் அதனுடைய பழக்க வழக்கங்களைத் தீர்மானிக்கிறதா? இது பற்றி ஆராய்ந்த அமெரிக்காவின் தேசிய மனநலக்கழக ஆராய்ச்சியாளர்கள், ஒரு மனிதனின் பழக்கவழக்கங்களைத் தீர்மானிப்பது மரபணுக்கள் தான் என்று முடிவுகட்டியுள்ளனர். வில்லியமஸ் சிண்ட்ரோம் எனப்படும் ஒரு அழர்வமான மரபணு மாற்றம் உள்ள மூளையை உடைய மனிதர்கள், சமூக நிகழ்வுகளின் போது அசாதாரணமாகச் செயல்படுவார்கள். ஏறுக்கு மாறாக நடந்து கொள்வார்கள் என்று அவர்கள் கூறுகின்றனர். சமூகத்தில் பழகுவது என்பது மனிதர்களின் அனுபவத்துடனும் அவர்களின் நலனுடனும் தொடர்புடையது. மனநலன் கெடும் போது—அதாவது பைத்தியம் என்ற நிலைக்கு வரும் போது, இந்தப் பழக்கவழக்கங்கள் மோசமாகப் பாதிக்கப்படுகின்றன என்று, அமெரிக்க தேசிய மனநலக்கழக இயக்குநர் தாமஸ் இன்செல் கூறுகிறார்.மரபணுக் கோளாறினால் மூளையின் பாதையில் செயல்பாட்டுக் கோளாறுகள் ஏற்பட்டு, அசாதாரணமான பழக்கவழக்கங்கள் ஏற்படுகின்றனவா என்ற முதலாவது ஆய்வாக இது இருக்கக் கூடும்.

ஆய்வுக்கு உட்படுவதற்காக விரும்பி முன்வந்த ஆரோக்கியமான தொண்டர்களின் மூளையுடன் வில்லியமஸ் சிண்டரோமினால் பாதிக்கப்பட்டவார்களின் மூளையை ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஒப்பிட்டு ஆராய்ந்தனர்.

சமூகப் பழக்க வழக்கங்களை நிர்ணயிக்கும் மூளைத் தொடரமைப்பையும், சுற்றுச்செயல்பாட்டையும் கண்டறிந்து, இந்த இருவகைப்பட்டவர்களின் செயல்பாட்டில் உள்ள வித்தியாசத்தைக் காண்பது இந்த ஆராய்ச்சியின் நோக்கமாகும்.

1  2