• சீனப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம்• 外国人在中国
நிகழ்ச்சி நிரல்
ஒலிபரப்பு நேரம்
China Radio International
செய்திகள்
வெளிநாட்டுச் செய்திகள்
செய்தித் தொகுப்பு

இன்பப் பயணம்

பண்பாடும் கதையும்

சமூக வாழ்வு

அறிவியல் உலகம்

சீன தேசிய இன குடும்பம்

நல வாழ்வுப் பாதுகாப்பு

விளையாட்டுச் செய்திகள்
(GMT+08:00) 2007-01-18 13:32:01    
நோய் இல்லாத ஒரு விசித்திரமான கிராமம்

cri

இந்த கிராமத்தில், நாங்கள் ஆய்வுப் பணியில் தொடர்ந்து ஈடுபட்டு வருகின்றோம். இந்த கிராமவாசிகள் ஆரோக்கியத்தை நிலைநிறுத்தும் உயிரின் மரபணுக்களை, நாங்கள் கண்டறிந்தால், இந்த நோய்களை சிகிச்சை செய்யும் அடிப்படை வழிமுறை கண்டறியப்படும் என்று வுரோஷ் கூறினார்.

அரிதான நோய் ஆய்வு மையத்தின் ஆய்வாளர்கள் இந்த கிராமவாசிகளின் DNA ஐக் கொண்டு, நீரிழிவு நோய் மற்றும் உயர் ரத்த அழுத்த நோயாளிகளின் DNA யுடன் ஒப்பிட்டு, DNA கட்டமைப்பில் வித்தியாசம் இருப்பதனால், அவர்கள் இந்த நோய்வாய்ப்படுவதில்லை என்பதை பார்க்க விரும்புகின்றனர்.

அவர்களது யூகம் நிரூபிக்கப்பட்டால், அது ஒரு முக்கிய கண்டுப்பிடிப்பாகும். இந்த கிராமவாசிகளின் பிறப்பு மூலவியல் தகவல்களில் குறிப்பிட்ட ஒரு வகை பொருள் நிலவுவதால், cholesterol உடலால் சீராக சேர்க்கப்பட்டுள்ளது என்பதை குறிக்கின்றது என்று வுரோஷ் சுட்டிக்காட்டினார்.

ஸ்தோகரேடோ கிராமத்தில் எவரும் நோய்வாய்ப்படுவதில்லை என்ற சொல் பொய் தான், ஆனால் இது உண்மையாகவே நோய் இல்லாத ஒரு கிராமமாகும். இந்த கிராமத்திலுள்ள மருத்துவர்கள் இதை உறுதிப்படுத்தலாம் என்றும் வுரோஷ் கூறினார்.


1 2