• சீனப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம்• 外国人在中国
நிகழ்ச்சி நிரல்
ஒலிபரப்பு நேரம்
China Radio International
செய்திகள்
வெளிநாட்டுச் செய்திகள்
செய்தித் தொகுப்பு

இன்பப் பயணம்

பண்பாடும் கதையும்

சமூக வாழ்வு

அறிவியல் உலகம்

சீன தேசிய இன குடும்பம்

நல வாழ்வுப் பாதுகாப்பு

விளையாட்டுச் செய்திகள்
(GMT+08:00) 2007-08-29 15:22:33    
தமிழ மூலம் சீனம் பாடம் 95

cri

வாணி- க்ளீட்டஸ். கடந்த வகுப்பில் கற்றுக்கொண்டது உங்கள் நினைவில் இருக்கிறதா?

க்ளீட்டஸ் – வீட்டில் தொடர்ந்து பயிற்சி செய்கிறேன். கேளுங்கள். கடந்த வாரம் முக்கியமாக月yue, 年,nian ஆகிய 2 சொற்களை கற்றுக் கொண்டோம். குறிப்பாக sheng ri 生日 என்ற சொல்லுடன் வாக்கியம் அமைக்கும் பயிற்சியை செய்தோம்.

வாணி --- ஆமாம். கடந்த வாரம் wo de sheng ri, 我的生日, அதாவது எனது பிறந்த நாள் என்ற வாக்கியத்தை அமைத்துள்ளோம். மேலும், 月yue, 年nian ஆகிய 2 சொற்களை எப்படி பயன்படுத்துவது என்பதைநீங்கள் சொல்லுங்கள்.

க்ளீட்டஸ் -- சீன மொழியில் திங்கள் மற்றும் ஆண்டைக் குறிப்பிடும் போது எண்களை நேரடியாக月yue, 年nian என்பதற்கு முன் வைத்து பயன்படுத்தினால் சரி. எடுத்துக்காட்டாக ஓராண்டில் 12 திங்கள் இடம்பெறுகின்றன. ஆகையால், 1 முதல் 12 வரை 月yue என்பதற்கு முன் வைத்து கூப்பிடலாம். அதே போல் 2007ஆம் ஆண்டு என்பதை குறிப்பிடும் போது, 2007年nian சொல்லலாம்.

வாணி—நல்லது. அடுத்து என்னைப் பின்பற்றி பயிற்சி செய்யுங்கள். Yi yue 一月。

க்ளீட்டஸ் -- Yi yue 一月. ஜனவரி.

வாணி – er yue, 二月。

க்ளீட்டஸ் -- er yue, 二月. பிப்ரவரி.

வாணி – 1998 nian.

க்ளீட்டஸ் – 1998 nian. 1998ஆம் ஆண்டு.

வாணி—2006 nian.

க்ளீட்டஸ் -- 2006 nian. 2006ஆம் ஆண்டு.

வாணி – 今天是2007年2月10日。Jin tian shi 2007 nian 2 yue 10 ri.

க்ளீட்டஸ் -- Jin tian shi 2007 nian 2 yue 10 ri. இன்று 2007ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 10ஆம் நாள்.

வாணி – 我的生日是1980 年 11月22日。Wo de sheng ri shi 1980 nian 11 yue 22 ri .

க்ளீட்டஸ் -- Wo de sheng ri shi 1980 nian 11 yue 22 ri . எனது பிறந்த நாள் 1980ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 22ந் நாள்.

வாணி – கடந்த வாரம் நாங்கள் 3 இறுதி தொணிகளைக் கற்றுக்கொண்டோம். முதலாவது, ao

க்ளீட்டஸ் – ao

வாணி—4 தொனிகளுடன் வாசியுங்கள். ao, ao, ao, ao

க்ளீட்டஸ் -- ao, ao, ao, ao

வாணி – அடுத்து, ou

க்ளீட்டஸ் –- ou

வாணி – ou, ou, ou, ou

க்ளீட்டஸ் -- ou, ou, ou, ou

வாணி – இனி, iu

க்ளீட்டஸ் -- iu

வாணி -- iu iu iu iu

க்ளீட்டஸ் -- iu iu iu iu

வாணி – நல்லது

வாணி – க்ளீட்டஸ் நீங்கள் அடிக்கடி தொடர் வண்டி மூலம் பயணம் செய்தீர்களா?

க்ளீட்டஸ் – ஆமாம். தற்போது தொடர் வண்டி பயணம் செய்தால் வசதியானது. குறைந்த நேரத்தில் செல்ல வேண்டிய இடத்தை அடையலாம். சாலைப் போக்குவரத்து தொல்லை இல்லை.

வாணி – ஆமாம். இன்றைய நிகழ்ச்சியில் தொடர் வண்டி பயணம் பற்றிய உரையாடல் இடம்பெறுகின்றது. என்னுடன் சில புதிய சொற்களைக் கற்றுக்கொள்ளுங்கள். 火车 huo che. H-u-o, ch-e.

க்ளீட்டஸ் --火车 huo che. தொடர் வண்டி.

வாணி – மீண்டும் ஒரு முறை火车 huo che.

க்ளீட்டஸ் --火车 huo che. தொடர் வண்டி.

வாணி – 去上海的火车. Qu shang hai de huo che .

க்ளீட்டஸ் --去上海的火车. Qu shang hai de huo che . ஷாங்காய்க்குச் செல்லும் தொடர்வண்டி.

வாணி – இந்த வாக்கியத்தில் ஷாங்காய் ஒரு நகரின் பெயர். வேறு இடத்துக்கு போக வேண்டுமானால், இதனை மாற்றலாம். எடுத்துக்காட்டாக, 去北京的火车. Qu Bei jing de huo che .

க்ளீட்டஸ் -- 去北京的火车. Qu Bei jing de huo che . பெய்ஜிங்கிற்குச் செல்லும் தொடர் வண்டி.

வாணி -- 去晨耐的火车. Qu Chennai de huo che .

க்ளீட்டஸ் --去晨耐的火车. Qu Chennai de huo che . சென்னைக்குச் செல்லும் தொடர் வண்டி.

1 2