• சீனப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம்• 外国人在中国
நிகழ்ச்சி நிரல்
ஒலிபரப்பு நேரம்
China Radio International
செய்திகள்
வெளிநாட்டுச் செய்திகள்
செய்தித் தொகுப்பு

இன்பப் பயணம்

பண்பாடும் கதையும்

சமூக வாழ்வு

அறிவியல் உலகம்

சீன தேசிய இன குடும்பம்

நல வாழ்வுப் பாதுகாப்பு

விளையாட்டுச் செய்திகள்
(GMT+08:00) 2007-09-12 16:30:38    
தமிழ் மூலம் சீனம் பாடம் 97

cri

வாணி - க்ளீட்டஸ். கடந்த வகுப்பில் கற்றுக்கொண்டது உங்கள் நினைவில் இருக்கிறதா?

க்ளீட்டஸ் – வீட்டில் தொடர்ந்து பயிற்சி செய்கிறேன்.

வாணி – சரி, இப்போது என்னைப் பின்பற்றி வாசியுங்கள். முதலில், 多长时间到上海? 多长时间, எவ்வளவு நேரம். Duo chang shi jian dao shanghai?

க்ளீட்டஸ் --多长时间到上海?Duo chang shi jian dao shanghai?
ஷாங்காய்க்கு போவதற்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகும்?

வாணி – 十二个小时左右。十二个 , 12, 小时,மணி, 左右,சுமார். 十二个小时左右, shi er ge xiaoshi zuo you.

க்ளீட்டஸ் --十二个小时左右。shi er ge xiaoshi zuo you. சுமார் பன்னிரண்டு மணி நேரம்

வாணி – 十三次几点开车。 几点 எப்பொழுது, எந்த மணி நேரத்தில்.
Shi san ci ji dian kai che.

க்ளீட்டஸ் --十三次几点开车。Shi san ci ji dian kai che.
13வது எண் வண்டி எப்பொழுது புறப்படும்?

வாணி – மேலும், நாங்கள் 2 இறுதி ஒலிகளையும் கற்றுக்கொண்டோம். என்னைப் பின்பற்றி வாசியுங்கள்.

க்ளீட்டஸ் – சரி.

வாணி – un

க்ளீட்டஸ் – un

வாணி – 4 தொனிகளுடன் un, un, un,un

க்ளீட்டஸ் – un, un un un

வாணி – அடுத்து, un. இது தமிழ் உச்சரிப்பில் இல்லாத உச்சரிப்பாகும். நீங்கள் கவனமாகக் கேளுங்கள். Un

க்ளீட்டஸ் – un

வாணி – 4 தொனிகளுடன் un, un, un,un

க்ளீட்டஸ் – un, un un un 

வாணி -- சரி, இப்போது இன்றைய புதிய வகுப்பைத் துவக்கலாம். முதலாவது வாக்கியம், 十三次几点开车?几点 ji dian , எப்போது. shi san ci ji dian kai che?

க்ளீட்டஸ் -- 十三次几点开车?shi san ci ji dian kai che? 13வது எண் தொடர்வண்டி எப்போது புறப்படும்?

வாணி -- மீண்டும் ஒரு முறை. 十三次几点开车?shi san ci ji dian kai che?

க்ளீட்டஸ் -- 十三次几点开车?shi san ci ji dian kai che? 13வது எண் தொடர்வண்டி எப்போது புறப்படும்?

வாணி -- 十二点四十四分。 shi er dian si shi si fen. dian மணி, fen, நிமிஷம்.

க்ளீட்டஸ் -- -- 十二点四十四分。 shi er dian si shi si fen. 12 மணி, 44 நிமிஷம்.
வாணி -- உச்சரிப்பில் கஷ்டமா? கவனமாகக் கேளுங்கள். shi er, 12, si shi si, 44. 十二点四十四分。 shi er dian si shi si fen.

க்ளீட்டஸ் -- -- 十二点四十四分。 shi er dian si shi si fen. 12 மணி, 44 நிமிஷம்.

1 2