• சீனப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம்• 外国人在中国
நிகழ்ச்சி நிரல்
ஒலிபரப்பு நேரம்
China Radio International
செய்திகள்
வெளிநாட்டுச் செய்திகள்
செய்தித் தொகுப்பு

இன்பப் பயணம்

பண்பாடும் கதையும்

சமூக வாழ்வு

அறிவியல் உலகம்

சீன தேசிய இன குடும்பம்

நல வாழ்வுப் பாதுகாப்பு

விளையாட்டுச் செய்திகள்
(GMT+08:00) 2007-09-26 17:53:56    
தமிழ் மூலம் சீனம் பாடம் 99

cri

வாணி -- க்ளீடட்ஸ், வழக்கம் போல வகுப்பின் துவக்கத்தில் நேயர்களுடன் சேர்ந்து கடந்த வாரம் கற்றுக்கொண்டதை மீளாய்வு செய்கிறோம்.

க்ளீட்டஸ் -- சரி. கடந்த வகுப்பில் நாங்கள் தொடர்வண்டி சீட்டுகளை வாங்குவது பற்றிய4 வாக்கியங்களைக் கற்றுக்கொண்டோம்.

வாணி -- என்னைப் பின்பற்றி வாசியுங்கள்.
我买一张十三次的车票。wo mai yi zhang shi san ci de che piao. mai 买, வாங்குவது, 张, zhang, சீன மொழியில்சீட்டு விகுதி. 次 ci, தொடர் வண்டியின் எண்ணுக்கு பிந்திய விகுதி. 我买一张十三次的车票。wo mai yi zhang shi san ci de che piao.

க்ளீட்டஸ் -- 我买一张十三次的车票。wo mai yi zhang shi san ci de che piao. நான் 13வது தொடர் வண்டிக்கான ஒரு சீட்டை வாங்குகின்றேன்.

வாணி -- 多少钱? duo shao qian?

க்ளீட்டஸ் -- 多少钱? duo shao qian? எவ்வளவு?

வாணி -- 四百九十元。 si bai jiu shi yuan.

க்ளீட்டஸ் -- 四百九十元。 si bai jiu shi yuan. 490 யுவான்.

வாணி -- 找您十元钱。 zhao nin shi yuan qian. 找,zhao, என்பது, திரும்பி கொடுப்பது, give change. 找您十元钱。 zhao nin shi yuan qian.

க்ளீட்டஸ் -- 找您十元钱。 zhao nin shi yuan qian. உங்களுக்கு 10 யுவான் திரும்பிகொடுக்கின்றேன்.

வாணி – 去多长时间?qu duo chang shi jian?

க்ளீட்டஸ் --去多长时间?qu duo chang shi jian? எத்தனை நாட்களாக?

க்ளீட்டஸ் – கடந்த வாரம் நாங்கள் b என்ற முதல் ஒலியைக் கற்றுக்கொண்டுள்ளோம்.

வாணி – சரி. சீன மொழியில் ஒவ்வொரு எழுத்தை வாசிக்கும் போதும் முதல் ஒலி, இறுதி ஒலி, தொனி ஆகியவற்றைச் சேர்ந்து பயன்படுத்த வேண்டும். எடுத்துக்காட்டாக, எடுத்துக்காட்டாக, 我,நான். இதன் முதல் ஒலி,w , இறுதி ஒலி,o, 3வது தொனி. w-o, wo

க்ளீட்டஸ் -- w-o, wo, 我, நான்.

வாணி -- நல்லது. b-a,4வது தொனி, baba, 爸爸, அப்பா.

க்ளீட்டஸ் -- b-a,4வது தொனி, baba, 爸爸, அப்பா.

வாணி – இப்போது புதிய வகுப்பைத் துவக்கலாம். பயணம் பற்றிய உரையாடலைக் கற்றுக்கொள்வோம். முதலில், 你们星期几去旅行? 你们,நீங்கள், 星期几,எந்த நாள், 旅行, பயணம் செய், 你们星期几去旅行?ni men xingqi ji qu lv xing ?

க்ளீட்டஸ் --你们星期几去旅行?ni men xingqi ji qu lv xing ?
நீங்கள் எந்த நாள் பயணம் செய்வீர்கள்?

1 2