• சீனப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம்• 外国人在中国
நிகழ்ச்சி நிரல்
ஒலிபரப்பு நேரம்
China Radio International
செய்திகள்
வெளிநாட்டுச் செய்திகள்
செய்தித் தொகுப்பு

இன்பப் பயணம்

பண்பாடும் கதையும்

சமூக வாழ்வு

அறிவியல் உலகம்

சீன தேசிய இன குடும்பம்

நல வாழ்வுப் பாதுகாப்பு

விளையாட்டுச் செய்திகள்
(GMT+08:00) 2007-10-17 09:45:11    
தமிழ் மூலம் சீனம் பாடம் 101

cri

வாணி -- க்ளீடட்ஸ், வழக்கம் போல வகுப்பின் துவக்கத்தில் நேயர்களுடன் சேர்ந்து கடந்த வாரம் கற்றுக்கொண்டதை மீளாய்வு செய்வோம்.

க்ளீட்டஸ் -- க்ளீட்டஸ் -- சரி. கடந்த வகுப்பில் நாங்கள் 旅行,lv xing, அதாவது பயணம் பற்றி 4 வாக்கியங்களைக் கற்றுக்கொண்டோம்.

வாணி – ஆமாம். முதலாவது, ni men qu duo chang shi jian . 你们去多长时间? 时间 நேரம். 去,போவது, ni men qu duo chang shi jian . 你们去多长时间?

க்ளீட்டஸ் -- ni men qu duo chang shi jian . 你们去多长时间?
நீங்கள் எத்தனை நாட்கள் வெளியில் தங்குகிறீர்கள்

வாணி –அடுத்த வாக்கியம். 半个月左右。Ban ge yue zuo you. Ban அரை, ge விகுதி, yue , மாதம். Zuo you சுமார். 半个月左右。Ban ge yue zuo you.

க்ளீட்டஸ் --半个月左右。Ban ge yue zuo you.
சுமார் அரை மாதம்.

வாணி – அடுத்து, 什么时候回来。Shen me shi hou hui lai? Shen me shi hou , எப்போது, நேரம் கேட்கும் போது பயன்படுத்தலாம். Hui lai ,திரும்புவது. 什么时候回来。Shen me shi hou hui lai?

க்ளீட்டஸ் --什么时候回来。Shen me shi hou hui lai?
எப்பொழுது திரும்புவீர்கள்?

வாணி – அடுத்து, 这个月底或者下个月初。Zhe ge yue di huo zhe xia ge yue chu .
Zhe ge இந்த, xia ge, அடுத்த, di, இறுதி, chu, துவக்கம்.
这个月底或者下个月初。Zhe ge yue di huo zhe xia ge yue chu .

க்ளீட்டஸ் --这个月底或者下个月初。Zhe ge yue di huo zhe xia ge yue chu . இந்த திங்களின் இறுதியில் அல்லது அடுத்த திங்களின் துவக்கத்தில்.

வாணி -- கடந்த வாரம் எந்த ஒலிகளைக் கற்றுக்கொண்டோம்?

க்ளீட்டஸ் – கடந்த வாரம் நாங்கள் m என்ற முதல் ஒலியைக் கற்றுக்கொண்டுள்ளோம். மேலும் இதனுடன் ஒரு சொல் mama, முதல் தொனி 妈妈。அம்மா

வாணி – நல்லது. என்னுடன் மீண்டும் ஒரு முறை வாசிக்கவும்.
mama, முதல் தொனி 妈妈。

க்ளீட்டஸ் -- mama, முதல் தொனி 妈妈。அம்மா

வாணி –அடுத்து, f

க்ளீட்டஸ் – f

வாணி – t-ou, f-a. tou 2வது தொனி, தலை. f-a, 4வது தொனி, முடி.
t-ou, f-a 头发。

க்ளீட்டஸ் -- tou 2வது தொனி, தலை. f-a, 4வது தொனி, முடி.
t-ou, f-a 头发。

வாணி – க்ளீட்டஸ் புதிய வகுப்பை துவங்கலாமா?

க்ளீட்டஸ் – துவங்கலாமே.

வாணி – இன்று வானிலை பற்றிய உரையாடலைக் கற்றுக்கொள்ளலாம். வாக்கியத்தைக் கற்றுக்கொள்வதற்கு முன், என்னுடன் சில சொற்களைக் கற்றுக்கொள்ளுங்கள். முதலில், tian qi, 天气,வானிலை

க்ளீட்டஸ் -- tian qi, 天气,வானிலை

வாணி – மீண்டும் ஒரு முறை, tian qi, 天气

க்ளீட்டஸ் -- tian qi, 天气,வானிலை

வாணி – அடுத்து, 冷 leng, குளிர்

க்ளீட்டஸ் --冷 leng, குளிர்

வாணி – மீண்டும் ஒரு முறை, 冷 leng, குளிர்

க்ளீட்டஸ் --冷 leng, குளிர்

வாணி – அடுத்து, 热,re, வெப்பம்

க்ளீட்டஸ் --热,re, வெப்பம்

வாணி – மீண்டும் ஒரு முறை, 热,re

க்ளீட்டஸ் --热,re, வெப்பம்

1 2