• சீனப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம்• 外国人在中国
நிகழ்ச்சி நிரல்
ஒலிபரப்பு நேரம்
China Radio International
செய்திகள்
வெளிநாட்டுச் செய்திகள்
செய்தித் தொகுப்பு

இன்பப் பயணம்

பண்பாடும் கதையும்

சமூக வாழ்வு

அறிவியல் உலகம்

சீன தேசிய இன குடும்பம்

நல வாழ்வுப் பாதுகாப்பு

விளையாட்டுச் செய்திகள்
(GMT+08:00) 2007-10-31 18:07:14    
தமிழ் மூலம் சீனம் பாடம் 103

cri

வாணி -- க்ளீடட்ஸ், வழக்கம் போல வகுப்பின் துவக்கத்தில் நேயர்களுடன் சேர்ந்து கடந்த வாரம் கற்றுக்கொண்டதை மீளாய்வு செய்வோம்.

க்ளீட்டஸ் -- சரி. கடந்த வகுப்பில் நாங்கள் வானிலை பற்றிய உரையாடலைத் தொடர்ந்து கற்றுக்கொண்டுள்ளோம்.

வாணி—ஆமாம். முதலில் என்னைப் பின்பற்றி சில சொற்களை வாசியுங்கள். 风 f-eng, காற்று

க்ளீட்டஸ் --风 f-eng, காற்று.

வாணி -- Y-u 雨,மழை.

க்ளீட்டஸ் -- Y-u 雨,மழை.

வாணி --晴天, qing tian, வெயில்.

க்ளீட்டஸ் --晴天, qing tian, வெயில்.

வாணி --阴天,yin tian. மேகமூட்டம்.

க்ளீட்டஸ் -- 阴天,yin tian. மேகமூட்டம்.

வாணி – 雨天,yu tian. மழை பெய்யும்.

க்ளீட்டஸ் -- 雨天,yu tian. மழை பெய்யும்.

வாணி – சரி. நாம் சில வானிலை பற்றிய வாக்கியங்களை வாசிக்கலாம். முதலில், 明天有风吗?ming tian you feng ma?

க்ளீட்டஸ் --明天有风吗?ming tian you feng ma? நாளை காற்று வீசுமா?

வாணி -- வாணி – 今天晚上有雨吗? Y-u 雨,மழை. 今天晚上有雨吗? Jin tian wan shang you yu ma?

க்ளீட்டஸ் --今天晚上有雨吗? Jin tian wan shang you yu ma? இன்றிரவு மழை பெய்யுமா?

வாணி -- 天气不错。Tian qi bu cuo. வானிலை பரவாயில்லை. இங்கே 不错,bu cuo, என்பது, பரவாயில்லை.

க்ளீட்டஸ் --天气不错。Tian qi bu cuo. வானிலை பரவாயில்லை.

வாணி – 天气不太好。Tian qi bu tai hao. வானிலை அவ்வளவு நன்றாக இல்லை.

க்ளீட்டஸ் --天气不太好。Tian qi bu tai hao. வானிலை அவ்வளவு நன்றாக இல்லை.

வாணி – மேலும் 2 முதல் ஒலிகளைக் கற்றுக்கொண்டோம். என்னைப் பின்பற்றி இவற்றை வாசியுங்கள். n,

க்ளீட்டஸ் – n.

வாணி – n-a , 2வது தொனி, 拿,எடுப்பது.

க்ளீட்டஸ் - n-a , 2வது தொனி, 拿,எடுப்பது.

வாணி – மேலும் ஒரு சொல். n-i , 3வது தொனி, 你, நீங்கள்.

க்ளீட்டஸ் - n-i , 3வது தொனி, 你, ni , நீங்கள்.

வாணி – அடுத்து, l.

க்ளீட்டஸ் – l

வாணி – l-i, 3வது தொனி, m-i-an, 4வது தொனி. 里面, உள் பகுதி.

க்ளீட்டஸ் –l-i, 3வது தொனி, m-i-an, 4வது தொனி. 里面, li mian, உள் பகுதி.

1 2