• சீனப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம்• 外国人在中国
நிகழ்ச்சி நிரல்
ஒலிபரப்பு நேரம்
China Radio International
செய்திகள்
வெளிநாட்டுச் செய்திகள்
செய்தித் தொகுப்பு

இன்பப் பயணம்

பண்பாடும் கதையும்

சமூக வாழ்வு

அறிவியல் உலகம்

சீன தேசிய இன குடும்பம்

நல வாழ்வுப் பாதுகாப்பு

விளையாட்டுச் செய்திகள்
(GMT+08:00) 2007-11-14 11:44:28    
தமிழ் மூலம் சீனம் பாடம் 105

cri

வாணி -- க்ளீடட்ஸ், வழக்கம் போல வகுப்பின் துவக்கத்தில் நேயர்களுடன் சேர்ந்து கடந்த வாரம் கற்றுக்கொண்டதை மீளாய்வு செய்வோம்.

க்ளீட்டஸ் -- சரி. கடந்த வகுப்பில் வானிலை முன்னறிவிப்பு பற்றிய சில வாக்கியங்களைக் கற்றுக்கொண்டுள்ளோம்.

வாணி – ஆமாம். என்னை பின்பற்றி, மீளாய்வு செய்யுங்கள்.
tian qi, 天气,வானிலை Yu bao. 预报. முன்னறிவிப்பு.

க்ளீட்டஸ் -- tian qi, 天气,வானிலை .Yu bao. 预报, முன்னறிவிப்பு.

வாணி – 怎么说,zen me shuo? எப்படி சொல்வது.

க்ளீட்டஸ் --怎么说,zen me shuo? எப்படி சொல்வது.

வாணி – சரி. வானிலை முன்னறிவிப்பு பற்றி கேட்கும் போது, நீங்கள், 天气预报怎么说,tian qi yu bao zen me shuo என்ற வாக்கியத்தைப் பயன்படுத்தலாம். 天气预报怎么说,tian qi yu bao zen me shuo?

க்ளீட்டஸ் --天气预报怎么说,tian qi yu bao zen me shuo? வானிலை முன்னறிவிப்பு என்ன சொல்கிறது?

வாணி – 今天多少度?jin tian duo shao du? இன்று வெப்ப நிலை என்ன? 多少, முன்பு காற்றுக் கொண்ட பழைய சொல், எவ்வளவு என்ற பொருள். 度 du, இங்கே, திகிரி செல்சியஸ் என்ற பொருள். 今天多少度?jin tian duo shao du?

க்ளீட்டஸ் --今天多少度?jin tian duo shao du? இன்று வெப்ப நிலை என்ன?

வாணி – 天气预报说,今天有雨。Tian qi yu bao shuo ,jin tian you yu.
இன்று மழை பெய்யும் என்று வானிலை முன்னறிவிப்பு கூறுகின்றது.

க்ளீட்டஸ் --天气预报说,今天有雨。Tian qi yu bao shuo ,jin tian you yu.
இன்று மழை பெய்யும் என்று வானிலை முன்னறிவிப்பு கூறுகின்றது.

வாணி -- g, k., h. ஆகிய முதல் ஒலிகளைக் கற்றுக்கொண்டுள்ளோம். கேட்டு வாசிக்கும் போது இவற்றுக்கிடையிலான வித்தியாசத்தைக் கவனியுங்கள். g, k., h.

க்ளீட்டஸ் -- g, k., h.

வாணி – நல்லது. சொற்களுடன் வாசித்தால், நன்றாகப் புரியலாம். g, ge-ge哥哥 அண்ணா

க்ளீட்டஸ் -- g, ge-ge哥哥 அண்ணா அல்லது அண்ணன்

வாணி-- k.,kan jian看见, காண்பது

க்ளீட்டஸ் -- k.,kan jian看见, காண்பது

வாணி --喝水,he shui, நீர் குடிப்பது.

க்ளீட்டஸ் --喝水,he shui, நீர் குடிப்பது.

வாணி—சரி, இப்போது புதிய வகுப்பைத் துவக்கலாம். இன்று வானிலை பற்றிய உரையாடலைத் தொடர்ந்து நேயர்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துகின்றோம்.
天气预报说, tian qi yu bao shuo என்பதை ஏற்கனவே கற்றுக்கொண்டுள்ளோம். வானிலை முன்னறிவிப்பு கூறுகின்றது என்பது இதன் பொருள்.

1 2