• சீனப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம்• 外国人在中国
நிகழ்ச்சி நிரல்
ஒலிபரப்பு நேரம்
China Radio International
செய்திகள்
வெளிநாட்டுச் செய்திகள்
செய்தித் தொகுப்பு

இன்பப் பயணம்

பண்பாடும் கதையும்

சமூக வாழ்வு

அறிவியல் உலகம்

சீன தேசிய இன குடும்பம்

நல வாழ்வுப் பாதுகாப்பு

விளையாட்டுச் செய்திகள்
(GMT+08:00) 2007-11-21 13:30:37    
தமிழ் மூலம் சீனம் பாடம் 106

cri

வாணி -- க்ளீடட்ஸ், வழக்கம் போல நிகழ்ச்சியின் துவக்கத்தில் நேயர்களுடன் சேர்ந்து கடந்த வாரம் கற்றுக்கொண்டதை மீளாய்வு செய்வோம்.

க்ளீட்டஸ் -- சரி. கடந்த வகுப்பில் வானிலை முன்னறிவிப்பு பற்றிய சில வாக்கியங்களைக் கற்றுக்கொண்டுள்ளோம்.

வாணி – ஆமாம். என்னை பின்பற்றி, மீளாய்வு செய்யுங்கள்.
天气预报说, tian qi yu bao shuo

க்ளீட்டஸ் –天气预报说, tian qi yu bao shuo , வானிலை முன்னறிவிப்பு கூறுகின்றது என்பது இதன் பொருள்.

வாணி—இதற்கு பிறகு, வானிலை வர்ணிக்கும் வாக்கியத்தைச் சேர்க்கலாம். எடுத்துக்காட்டாக, 今天下午有雨。Jin tian xia wu you yu .இன்று பிற்பகல் மழை பெய்யும்.

க்ளீட்டஸ் --今天下午有雨。Jin tian xia wu you yu .இன்று பிற்பகல் மழை பெய்யும்.

வாணி—இவ்விரண்டு பகுதிகளைச் சேர்த்து வாசித்தால், 天气预报说,今天下午有雨。tian qi yu bao shuo, Jin tian xia wu you yu என்பதாகும்.

க்ளீட்டஸ் – எனக்கு புரிக்கிறது. நான் சொல்கின்றேன்.天气预报说,今天下午有雨。tian qi yu bao shuo, Jin tian xia wu you yu .

வாணி – சரி. அடுத்த வாக்கியம் பார்க்கலாம். நாளை பிற்பகல் கடும் காற்று வீசும் என்பதைச் சொல்ல வேண்டுமானால், 天气预报说,明天下午有大风。tian qi yu bao shuo, ming tian xia wu you da feng.

க்ளீட்டஸ் --天气预报说,明天下午有大风。tian qi yu bao shuo, ming tian xia wu you da feng.

வாணி – மேலும், உச்சரிப்பு பகுதியில் j என்ற முதல் ஒலியைக் கற்றுக்கொண்டோம்.

க்ளீட்டஸ் – ஆமாம். J

வாணி – மேலும் 2 சொல்கள். J-I , முதல் தொனி, ji என்பது தமிழில் கோழி என்பதாகும்.

க்ளீட்டஸ் -- J-I , முதல் தொனி, ji என்பது கோழி.

வாணி -- மேலும், J-I , முதல் தொனி, d-an, 4வது தொனி. Dan 鸡蛋, என்பது முட்டை.

க்ளீட்டஸ் – ஓ. J-I , முதல் தொனி, d-an, 4வது தொனி. Ji Dan 鸡蛋, என்பது தமிழில் கோழி முட்டை.

1 2