• சீனப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம்• 外国人在中国
நிகழ்ச்சி நிரல்
ஒலிபரப்பு நேரம்
China Radio International
செய்திகள்
வெளிநாட்டுச் செய்திகள்
செய்தித் தொகுப்பு

இன்பப் பயணம்

பண்பாடும் கதையும்

சமூக வாழ்வு

அறிவியல் உலகம்

சீன தேசிய இன குடும்பம்

நல வாழ்வுப் பாதுகாப்பு

விளையாட்டுச் செய்திகள்
(GMT+08:00) 2007-11-28 14:10:51    
தமிழ் மூலம் சீனம் பாடம் 107

cri

வாணி -- க்ளீடட்ஸ், வழக்கம் போல நிகழ்ச்சியின் துவக்கத்தில் நேயர்களுடன் சேர்ந்து கடந்த வாரம் கற்றுக்கொண்டதை மீளாய்வு செய்வோம்.

க்ளீட்டஸ் -- சரி. கடந்த வகுப்பில் வானிலை முன்னறிவிப்பு பற்றிய சில வாக்கியங்களைக் கற்றுக்கொண்டுள்ளோம்.

வாணி – ஆமாம். என்னை பின்பற்றி, மீளாய்வு செய்யுங்கள்.
முதலில் சில புதிய சொற்கள். Jiang wen , 降温

க்ளீட்டஸ் -- கோடைகாலத்தில் மிகவும் வரவேற்கப்படும் சொல். Jiang wen , 降温, வெப்பம் குறையும்.

வாணி --明天降温。 Ming tian jiang wen.

க்ளீட்டஸ் -- Ming tian jiang wen. நாளை வெப்பம் குறையும்.

வாணி – 天气预报说,明天降温。 Tian qi yu bao shuo, ming tian jiang wen.

க்ளீட்டஸ் -- Tian qi yu bao shuo, ming tian jiang wen. நாளை வெப்பம் குறையும். குளிராக இருக்கும் என்று வானிலை முன்னறிவிப்பு கூறுகின்றது.

வாணி – கடந்த வாரம், உச்சரிப்பு பகுதியில் q என்ற முதல் ஒலியைக் கற்றுக்கொண்டோம்.

க்ளீட்டஸ் – ஆமாம். q

வாணி – நல்லது. மீண்டும் ஒரு முறை. q

க்ளீட்டஸ் – q

வாணி --天气,tian qi. T-i-an, முதல் தொனி, q-i, 4வது தொனி, tian qi

க்ளீட்டஸ் -- T-i-an, முதல் தொனி, q-i, 4வது தொனி, tian qi
வானிலை.

வாணி – சரி. இப்போது, புதிய வகுப்பைத் துவக்கலாம். முதலில் புதிய சொல், 最高, zui gao. இங்கே, zui என்பது மிகவும் என்ற பொருள். Gao என்பது உயர்வு. 最高, zui gao.
க்ளீட்டஸ் --最高, zui gao. மிகவும் உயர்வான

வாணி --最高, zui gao.

க்ளீட்டஸ் --最高, zui gao. மிகவும் உயர்வான

வாணி – அடுத்து, 最低, zui di. இங்கே 低 di என்பது தாழ்வு最低, zui di.

க்ளீட்டஸ் --最低, zui di. மிகவும் தாழ்ந்த

வாணி --最低, zui di.

க்ளீட்டஸ் --最低, zui di. மிகவும் தாழ்ந்த

வாணி -- 气温. qi wen, வெப்பநிலை.

க்ளீட்டஸ் --气温. qi wen, வெப்பநிலை.

வாணி – மீண்டும் ஒரு முறை, 气温. qi wen, வெப்பநிலை.

க்ளீட்டஸ் --气温. qi wen, வெப்பநிலை.

1 2