• சீனப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம்• 外国人在中国
நிகழ்ச்சி நிரல்
ஒலிபரப்பு நேரம்
China Radio International
செய்திகள்
வெளிநாட்டுச் செய்திகள்
செய்தித் தொகுப்பு

இன்பப் பயணம்

பண்பாடும் கதையும்

சமூக வாழ்வு

அறிவியல் உலகம்

சீன தேசிய இன குடும்பம்

நல வாழ்வுப் பாதுகாப்பு

விளையாட்டுச் செய்திகள்
(GMT+08:00) 2009-05-04 16:44:22    
சீனாவின் மருத்துவ அமைப்புமுறையின் சீர்திருத்தம்

cri

இந்த அமைப்புமுறையின் பரவல் தொடர்ந்து விரிவாக்க வேண்டும் என்று புதிய மருத்துவ சீர்திருத்தம் உறுதியாக முன்வைத்தது. சீன மனித வள மற்றும் சமூக உத்தரவாத ஆணையத்தின் துணை அமைச்சர் huxiaoyi கூறியாதவது:

அடுத்த 3 ஆண்டுகளில், மருத்துவ உத்தரவாத அமைப்புமுறையில், அனைவரையும் சேர்க்க, சீனா பாடுபடும். தற்போதைய அடிப்படை மருத்துவ காப்புறுதி அமைப்புமுறையின் உத்தரவாத நிலையை மேம்படுத்த வேண்டும். மேலும், அடிப்படை மருத்துவ உத்தரவாத நிதியை அதிகரிக்க வேண்டும் என்று அவர் கூறினார்.

1 2 3 4 5