• சீனப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம்• 外国人在中国
நிகழ்ச்சி நிரல்
ஒலிபரப்பு நேரம்
China Radio International

• படகில் இருக்கின்ற கண்ணன் சேகர்
மேலும்>>
• சிறப்பு நேயர் பறவைக்கூடு பார்த்து ரசிப்பது
சீனாவில் நடைபெற்ற சிறப்புமிகு 29வது பெய்ஜிங் ஒலிம்பிக் விளையாட்டு திடல்களை பார்க்க புறப்பட்டோம். என்னுடன் சகோரதரி கலைமகள் வந்திருந்தார். பெய்ஜிங் ஒலிம்பிக் திடைல்களில் புகழ்ப் பெற்ற "பறவைக்கூடு" திடலின் அமைப்பு மிகவும் பிரமாண்டமாகவும், வித்தியாசமாகவும் இருந்தது.
மேலும்>>

சீனத் தேசிய அரங்கத்தில் கண்ணன் சேகர்

குட்டி நண்பர்கள்

நீர் கன சதுரட்டில் கண்ணன் சேகர்
மேலும்>>

குரங்குடன் கண்ணன் சேகர்

ல சான் புத்த சிலையை பார்வையிடுதல்

ல சான் புத்த சிலையைக் கண்டு ரசித்த கண்ணன் சேகர்
More>>