• சீனப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம்• 外国人在中国
நிகழ்ச்சி நிரல்
ஒலிபரப்பு நேரம்
China Radio International
செய்திகள்
வெளிநாட்டுச் செய்திகள்
செய்தித் தொகுப்பு

இன்பப் பயணம்

பண்பாடும் கதையும்

சமூக வாழ்வு

அறிவியல் உலகம்

சீன தேசிய இன குடும்பம்

நல வாழ்வுப் பாதுகாப்பு

விளையாட்டுச் செய்திகள்
 
• சிறப்பு நேயர் பறவைக்கூடு பார்த்து ரசிப்பது 2009-05-31
• சிறப்பு நேயரின் ல சான் நக‌ரப் பயணம் 2009-05-30
• ல சான் புத்த சிலையை பார்வையிடுதல் 2009-05-29
• யா ஹான் நகரில் பயணம் 2009-05-29
• தேயிலைத் தோட்டத்திலான சுற்றுலா 2009-05-28
• சிச்சுவான் தலைநகரிலிருந்து முனுகப்பட்டு பி.கண்ணன்சேகர் 2009-05-28
• பரிசளிப்பு விழாவில் கண்ணன் சேகர் 2009-05-27
• சிறப்பு நேயரின் உணர்வு 2009-05-27
• தியெனான்மென்னில் சிறப்பு நேயர் 2009-05-26
• பெருஞ்சுவர் பற்றி 2009-05-25
• பெய்ஜிங் வந்தடைந்த முனுகப்பட்டு பி. கண்ணன் சேகர் 2009-05-24