• சீனப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம்• 外国人在中国
நிகழ்ச்சி நிரல்
ஒலிபரப்பு நேரம்
China Radio International
செய்திகள்
வெளிநாட்டுச் செய்திகள்
செய்தித் தொகுப்பு

இன்பப் பயணம்

பண்பாடும் கதையும்

சமூக வாழ்வு

அறிவியல் உலகம்

சீன தேசிய இன குடும்பம்

நல வாழ்வுப் பாதுகாப்பு

விளையாட்டுச் செய்திகள்
 

• கொடி

• பரிமாற்றம்

• பிரிட்டனின் நாட்டுக் கொடி

• கலை நிகழ்ச்சிகள்

• விதை

• வானம்

• வாண வெடிகள்

• நீரோட்டம்

• ராணுவ இசைக் குழு

• வீரர்கள்

• பெய்ஜிங்குக்கு நன்றி

• பறவைக் கூடு

• நீரிலான நிழல்

• விருது வழங்கப்படுவது

• எதிர்காலத்திற்கான கடிதம்

• சிவப்பு இலைகள்

• இசைகள்

• வாண வெடிகள்

• கொடி ஏற்றம்

• நிறைவு விழா

• 

நிறைவு விழா


• நிறைவு விழா

• T13 நிலை 100 மீட்டர் மகளிர் ஓட்டப் போட்டி பதக்கப் பரிசை

• T54நிலை 1500 மீட்டர் ஆடவர் ஓட்டப் போட்டியில் பிரிட்டிஷ் தங்கப் பதக்கம்

• T44 நிலை 400 மீட்டர் ஆடவர் ஓட்டப் போட்டியில் தென் ஆப்பிரிக்க தங்கப் பதக்கம்

• 100 கிலோ எடைக்கு மேலான ஆடவர் பளுதூக்குதல் போட்டியின் பதக்கப் பரிசை

• T54 நிலை1500 மீட்டர் மகளிர் ஓட்டப் போட்டி

• T13 நிலை 200 மீட்டர்ஆடவர் ஓட்டப் போட்டி

• T12 நிலை 200 மீட்டர் மகளிர் ஓட்டப் போட்டி

• M9-10 ஆடவர் மேசை பந்து ஒற்றையர் போட்டியின் சாம்பியன்
1 2