• சீனப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம்• 外国人在中国
நிகழ்ச்சி நிரல்
ஒலிபரப்பு நேரம்
China Radio International
செய்திகள்
வெளிநாட்டுச் செய்திகள்
செய்தித் தொகுப்பு

இன்பப் பயணம்

பண்பாடும் கதையும்

சமூக வாழ்வு

அறிவியல் உலகம்

சீன தேசிய இன குடும்பம்

நல வாழ்வுப் பாதுகாப்பு

விளையாட்டுச் செய்திகள்
 

• S7 நிலை 400 மீட்டர் மகளிர் சுதந்தர பாணி நீச்சல் போட்டி

• S12 நிலை 400 மீட்டர் ஆடவர் சுதந்தர பாணி நீச்சல் போட்டி

• 50 மீட்டர் ஆடவர் வண்ணத்துபூச்சி பாணி நீச்சல்

• பளுதூக்குதல் போட்டியின் முதல் தங்கப் பதக்கத்தைப் பெற்ற நைஜீரிய வீரர்

• ஏழுவர் கால்பந்து போட்டியில் வெற்றி பெற்ற ஈரான் வீரர்கள்

• T11 நிலை 200 மீட்டர் ஆடவர் ஓட்டப் போட்டி

• F4 நிலை மேசை பந்து போட்டி

• R7 நிலை ஆடவர் கை துப்பாக்கி சுடும் போட்டி

• எஸ்-12 நிலை 100 மீட்டர் மகளிர் வண்ணத்துபூச்சி பாணி நீச்சல் போட்டி

• எஸ்-12/13 நிலை மகளிர் 800 மீட்டர் ஓட்டப்போட்டி

• 48 கிலோ எடைக்கு குறைந்த ஆடவர் பளுதூக்குதல் போட்டி

• தி-11 நிலை 5,000 மீட்டர் ஆடவர் ஓட்டப்போட்டி

• எஸ்-12 நிலை 100 மீட்டர் ஆடவர் வண்ணத்துபூச்சி பாணி நீச்சல்

• 5,000 மீட்டர் ஓட்டப்போட்டியின் பதக்கப் பரிசை

• 100 மீட்டர் சுதந்தர பாணி நீச்சல் போட்டியின் பதக்கப் பரிசை

• ஆடவர் குண்டு எறிதல் போட்டியின் பதக்கப் பரிசை

• மேசை பந்து போட்டி

• BMX மிதிவண்டி போட்டி

• நீரில் வீரர்கள்

• 100 மீட்டர் சுதந்தர பாணி நீச்சல் போட்டியில் சீன தங்கப் பதக்கம்

• வான வேடிக்கை

• அரங்கில் நுழைந்து கொண்டிருந்த வீரர்கள்

• துவக்க விழாவில் கலை நிகழ்ச்சி

• கொடி ஏற்றும் விழா

• பெய்ஜிங் ஊனமுற்றோர் ஒலிம்பிக் போட்டியின் துவக்க விழா
1 2