• சீனப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம்• 外国人在中国
நிகழ்ச்சி நிரல்
ஒலிபரப்பு நேரம்
China Radio International
செய்திகள்
வெளிநாட்டுச் செய்திகள்
செய்தித் தொகுப்பு

இன்பப் பயணம்

பண்பாடும் கதையும்

சமூக வாழ்வு

அறிவியல் உலகம்

சீன தேசிய இன குடும்பம்

நல வாழ்வுப் பாதுகாப்பு

விளையாட்டுச் செய்திகள்
(GMT+08:00) 2004-03-06 19:20:07    
சியாமன் நகரில் சுற்றுலா வசதி

cri

உயர் நிலை உணவு விடுதிகளில், சர்வதேச கண்காட்சி உணவு விடுதி, புகழ்பெற்றது. இது, இந்நகரின் முதலாவது 5 நட்சத்திர விடுதியாகும். மலைக் குன்றில் கட்டியமைக்கப்பட்ட இது, தோட்டத்தால் சூழப்பட்டுள்ளது. அதனைச் சுற்றியுள்ள எழில் மிக்க இயற்கை காட்சியினால், உள் நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டுத் தலைவர்களும் பல்வேறு வட்டாரப் பிரமுகர்களும் அங்கு வருகை தந்துள்ளனர். நகரின் மையப் பகுதியில் அமைந்துள்ள யுவான்தாங் ஏரிக்கு அருகிலுள்ள பெய்லுசோ விடுதி, விலை மலிவான வசதியான 3 நட்சத்திர உணவு விடுதியாகும்.

1  2  3  4  5  6  7