• சீனப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம்• 外国人在中国
நிகழ்ச்சி நிரல்
ஒலிபரப்பு நேரம்
China Radio International
செய்திகள்
வெளிநாட்டுச் செய்திகள்
செய்தித் தொகுப்பு

இன்பப் பயணம்

பண்பாடும் கதையும்

சமூக வாழ்வு

அறிவியல் உலகம்

சீன தேசிய இன குடும்பம்

நல வாழ்வுப் பாதுகாப்பு

விளையாட்டுச் செய்திகள்
(GMT+08:00) 2004-09-15 15:03:40    
மாநகரம் டியென்ஜின்

cri

 
இவ்விடத்தில் பயணிகள், ஐரோப்பிய பாணி குதிரை வண்டியில் அமர்ந்த வண்ணம், 5 முக்கிய பாதைகளிலான வேறுபட்ட நாடுகளின் கட்டடக் காட்சியைப் பார்வையிடலாம். இது மட்டுமல்ல, தியென்ஜின் மாநகரின் அண்மைக் கால வரலாற்று நிகழ்ச்சிகள், செய்தித் துணுக்குகள் ஆகியவற்றை அறிந்துகொண்டு, இப்பாதைகள் பற்றிய பண்பாட்டுப் பின்னணியையும் உணர்ந்துகொள்ளலாம். தியென்ஜின் மாநகரில், பாரம்பரிய வணிகப் பிரதேசமும் நவீன கடைகளும் உள்ளன. பொருளாதார வளர்ச்சியுடன், வணிகத் துறையும் மேன்மேலும் வளமடைந்துவருகின்றது.
1  2  3