• சீனப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம்• 外国人在中国
நிகழ்ச்சி நிரல்
ஒலிபரப்பு நேரம்
China Radio International
செய்திகள்
வெளிநாட்டுச் செய்திகள்
செய்தித் தொகுப்பு

இன்பப் பயணம்

பண்பாடும் கதையும்

சமூக வாழ்வு

அறிவியல் உலகம்

சீன தேசிய இன குடும்பம்

நல வாழ்வுப் பாதுகாப்பு

விளையாட்டுச் செய்திகள்
(GMT+08:00) 2009-08-14 15:14:30    
யோ இனத்தின் விழாக்கள்

cri

யோ இன மக்கள், அதிக விழாக்களைக் கொண்டாடுகின்றனர். வசந்த விழா, இறந்தோர் நினைவு விழா, நிலா விழா முதலியவை தவிர, தனிச்சிறப்பு வாய்ந்த panwang,jichun,danu முதலிய விழாக்களும் அவர்களது முக்கிய நாட்களாகும். விழாவின் போது, இரும்பு பாவிக்குப் பதிலாக மரத்தாலான பாவியைப் பயன்படுத்தி சோறுகளை சமைக்கின்றனர்.

Liulang விழா

இது, ஜூன் திங்கள் விழா. சந்திர நாட்காட்டியின்படி 6ம் திங்களின் 6ம் நாளில் இது கொண்டாடப்படுகிறது. சீனாவின் சுங் வம்சத்தில், nong zhigao என்ற போற்றப்பட்ட வீரர், எதிரிகளின் சுற்றிவளைப்பை உடைந்தெறிந்தார். அவர் ஜூன் திங்களில் சென்றடைந்த இடங்களில், ஜூன் திங்கள் விழா கொண்டாடப்படுகிறது. ஜூலை திங்களில் சென்ற இடங்களில், யோ இன மக்கள் ஜூலை திங்கள் விழைவைக் கொண்டாடினார். இதன் மூலம், தேசிய வீரரை நினைவு கூர்கின்றனர்.

1 2 3