• சீனப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம்• 外国人在中国
நிகழ்ச்சி நிரல்
ஒலிபரப்பு நேரம்
China Radio International
செய்திகள்
வெளிநாட்டுச் செய்திகள்
செய்தித் தொகுப்பு

இன்பப் பயணம்

பண்பாடும் கதையும்

சமூக வாழ்வு

அறிவியல் உலகம்

சீன தேசிய இன குடும்பம்

நல வாழ்வுப் பாதுகாப்பு

விளையாட்டுச் செய்திகள்
 
• சீன மக்கள் அரசியல் கலந்தய்வு மாநாட்டின் ஆண்டு கூட்டத்தொடர் 2009-03-03
சீன மக்கள் அரசியல் கலந்தாய்வு மாநாட்டின் ஆண்டு கூட்டத்தொடர் மார்ச் 3ம் நாள் பிற்பகல் பெய்ஜிங்கில் துவங்கியது. இம்மாநாட்டின் நிரந்தரக் கமிட்டித் தலைவர் ஜியா சிங்லின் வழங்கிய பணியறிக்கையை, 2100க்கு மேலான உறுப்பினர்கள் கேட்டறிந்தனர்.
• சீன மக்கள் அரசியல் கலந்தாய்வு மாநாடு மீதான எதிர்பார்ப்பு 2009-03-03
சீன மக்கள் அரசியல் கலந்தாய்வு மாநாட்டின் 11வது தேசிய கமிட்டின் இரண்டாவது கூட்டத் தொடர் 3ம் நாள் பிற்பகல் பெய்ஜிங்கில் துவங்கியது. நடப்பு கூட்டத் தொடர் ஆண்டு கூட்டமாக இருந்தாலும் சீனா முழுவதில் இதில் மிகவும் கவனம் செலுத்தப்படுகின்றது.
1 2