• சீனப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம்• 外国人在中国
நிகழ்ச்சி நிரல்
ஒலிபரப்பு நேரம்
China Radio International
செய்திகள்
வெளிநாட்டுச் செய்திகள்
செய்தித் தொகுப்பு

இன்பப் பயணம்

பண்பாடும் கதையும்

சமூக வாழ்வு

அறிவியல் உலகம்

சீன தேசிய இன குடும்பம்

நல வாழ்வுப் பாதுகாப்பு

விளையாட்டுச் செய்திகள்
 
• சிச்சுவானில் நெடுஞ்சாலை மறுசீரமைப்பு 2009-05-12
• நிலநடுக்கத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களின் வாழ்க்கையில் மறுமலர்ச்சி 2009-05-12
• அன்னிய தொழில் நிறுவனங்களின் உற்சாகமான முதலீடு 2009-05-12
• சிச்சுவானிலுள்ள பள்ளிக் கூடங்களின் மறுசீரமைப்பு 2009-05-08
• ராட்சத பாண்டாவின் புதிய வீடு 2009-05-07
• தீயிலிருந்து பாதுகாக்கப்பட்டுள்ள சியாங் இனப் பண்பாடு 2009-05-06
• மறுமலர்ச்சியடைந்துள்ள வென்ச்சுவான்— சிச்சுவான் சுற்றுலா துறையின் மீட்பு 2009-05-05