பிரமாண்டமான பனி விரில் காட்சிகள்
2022-12-30 10:42:51

குளிர் காற்றின் காரணமாக, சீனாவின் பல்வேறு இடங்களிலுள்ள ஆறுகள் மற்றும் ஏரிகளில் காணப்படும் பிரமாண்டமான பனி விரிசல் காட்சிகள்.