வசந்த விழாவை வரவேற்கும் மாபெரும் டிராகன் பணியாரம்
2024-01-24 10:01:49

சீன டிராகன் ஆண்டின் வசந்த விழாவை முன்னிட்டு, பொருள் சாரா மரபுச் செல்வங்களில் ஒன்றான மாவு சிற்பம்!டிராகன் உருவமுள்ள இச்சிற்பம் 2 மீட்டர் உயரம் உள்ளது.

படம்:VCG