புத்தாண்டில் விறுவிறுப்பான மலர் சந்தை
2024-01-30 09:47:05

வசந்த விழாவையொட்டி, பெய்ஜிங்கிலுள்ள மலர் சந்தைகளில் விற்பனையின் பொற்காலம் தொடங்கி இருக்கிறது.

படம்:VCG