• சீனப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம்• 外国人在中国
நிகழ்ச்சி நிரல்
ஒலிபரப்பு நேரம்
China Radio International
செய்திகள்
வெளிநாட்டுச் செய்திகள்
செய்தித் தொகுப்பு

இன்பப் பயணம்

பண்பாடும் கதையும்

சமூக வாழ்வு

அறிவியல் உலகம்

சீன தேசிய இன குடும்பம்

நல வாழ்வுப் பாதுகாப்பு

விளையாட்டுச் செய்திகள்
(GMT+08:00) 2009-03-26 08:59:59    
உணவுப் பாதுகாப்புக்கான கட்டுப்பாடு

cri

உணவுப் பாதுகாப்புச் சட்டத்தின் 43 முதல் 48ம் வரையான விதிகளில் உட்சேர்க்கைப் பொருளின் அளவு பற்றிய குறிப்பு, உணவுப் பொருட்களின் மேல் தெளிவான விளக்க உரை குறிப்பு முதலியவை தெள்ளத்தெளிவாக உணவுப் பொருட்கள் உள்ளடங்கிய புட்டி அல்லது பெட்டியின் மேல் குறிப்படப்பிட வேண்டும். தெளிவில்லாத விளக்க உரை கொண்ட உணவுப் பொருட்கள் சந்தையில் விற்பனைக்கு அனுப்ப தடை விதிக்கப்படும்.


1 2 3 4